آرشیو نظرسنجی
آیا حقوق و مزایای دریافتی شما مطابق تعرفه مصوب می‌باشد؟ (لطفاً فقط مسئولین فنی بهداشتی در این نظرسنجی شرکت نمایند)
بله
13.36%
خیر
86.64%
تعداد کل آراء : 666

ادامه