آرشیو نظرسنجی
آیا حقوق و مزایای دریافتی شما مطابق تعرفه مصوب می‌باشد؟ (لطفاً فقط مسئولین فنی بهداشتی در این نظرسنجی شرکت نمایند)
بله
13.36%

خیر
86.64%

تعداد کل آراء : 666