آرشیو نظرسنجی
نظر شما درباره اجرای آزمایشی طرح همیار دامپزشکی روستا توسط سازمان دامپزشکی کشور چیست؟
این طرح موجب ارتقاء بهداشت، کنترل بیماری‌های دامی و کاهش بیماری‌های زئونوز شده و بایستی ادامه یابد.
5.6%

این طرح موجب افزایش دخالت غیرمجاز افراد فاقد صلاحیت در امور درمانی شده و بایستی متوقف گردد.
77.29%

این طرح با اصلاحات ساختاری و استفاده از نیروهای دانشگاهی بجای افراد فاقد تحصیلات مرتبط، قابل اجرا می‌باشد.
17.1%

تعداد کل آراء : 1035