آرشیو نظرسنجی
به نظر شما آیا انتقال سازمان دامپزشکی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بهداشت می‌تواند به رفع مشکلات دامپزشکی کمک نماید؟
بله
90.51%

خیر
9.49%

تعداد کل آراء : 2340