آرشیو نظرسنجی
آیا با انتقال «آموزش» دامپزشکی از وزارت علوم به وزارت بهداشت موافقید؟
بله
94.07%

خیر
5.93%

تعداد کل آراء : 2158