آرشیو نظرسنجی
به نظر شما سازمان دامپزشکی کشور در زمان تصدی کدامیک از رؤسای پیشین، عملکرد مناسب‌تری داشته است؟
دکتر علیرضا صفاریان
8.3%
دکتر عباسعلی مطلبی
51.08%
دکتر منصور سیاری
4.33%
دکتر حسین حسنی
1.08%
دکتر مجتبی نوروزی
6.5%
دکتر سید محسن دستور
21.12%
دکتر مهدی خلج
7.58%
تعداد کل آراء : 554

ادامه