آرشیو نظرسنجی
به نظر شما سازمان دامپزشکی کشور در زمان تصدی کدامیک از رؤسای پیشین، عملکرد مناسب‌تری داشته است؟
دکتر علیرضا صفاریان
8.3%

دکتر عباسعلی مطلبی
51.08%

دکتر منصور سیاری
4.33%

دکتر حسین حسنی
1.08%

دکتر مجتبی نوروزی
6.5%

دکتر سید محسن دستور
21.12%

دکتر مهدی خلج
7.58%

تعداد کل آراء : 554