آرشیو نظرسنجی
کیفیت آموزشی دوره دانشجویی خود را تا چه حد منطبق با نیازهای بازار کاری دامپزشکی ارزیابی می‌کنید؟
خیلی کم
57.53%
کم
22.92%
متوسط
14.61%
زیاد
2.7%
خیلی زیاد
2.25%
تعداد کل آراء : 445

ادامه