برچسب ها
برچسب: انتخابات شوراهای نظام دامپزشکی استان ها
حکیم مهر نتایج نهایی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان مازندران... اعلام شد به گزارش حکیم مهر به نقل از نظام... دامپزشکی نتیجه نهایی آرا به شرح زیر است درصد مشارکت... صحت انتخابات و تأیید اعتبارنامه تأیید شدگان توسط هیئت عالی...
کد خبر: ۴۵۹۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


حکیم مهر نتایج نهایی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان کهگیلویه... نقل از نظام دامپزشکی نتیجه نهایی آرا به شرح زیر... پس از تأیید صحت انتخابات و تأیید اعتبارنامه تأیید شدگان...
کد خبر: ۴۵۹۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


حکیم مهر نتایج نهایی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان چهار... نقل از نظام دامپزشکی نتیجه نهایی آرا به شرح زیر... خلفیان 49 رأی 7 خانم دکتر پریسا هاشمیان فرد دهکردی... صحت انتخابات و تأیید اعتبارنامه تأیید شدگان توسط هیئت عالی...
کد خبر: ۴۵۹۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


حکیم مهر نتایج نهایی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان قم... اعلام شد به گزارش حکیم مهر به نقل از نظام... دامپزشکی نتیجه نهایی آرا به شرح زیر است درصد مشارکت... صحت انتخابات و تأیید اعتبارنامه تأیید شدگان توسط هیئت عالی...
کد خبر: ۴۵۹۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


حکیم مهر نتایج نهایی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان خراسان... نظام دامپزشکی نتیجه نهایی آرا به شرح زیر است درصد... بدیهی است پس از تأیید صحت انتخابات و تأیید اعتبارنامه...
کد خبر: ۴۵۹۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


حکیم مهر نتایج نهایی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان خراسان... نظام دامپزشکی نتیجه نهایی آرا به شرح زیر است درصد... رأی 10 آقای دکتر هانی شمالی 75 رأی 11 آقای... رأی بدیهی است پس از تأیید صحت انتخابات و تأیید...
کد خبر: ۴۵۹۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


حکیم مهر نتایج نهایی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان خوزستان... اعلام شد به گزارش حکیم مهر به نقل از نظام... دامپزشکی نتیجه نهایی آرا به شرح زیر است درصد مشارکت... تأیید صحت انتخابات و تأیید اعتبارنامه تأیید شدگان توسط هیئت...
کد خبر: ۴۵۹۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


حکیم مهر نتایج نهایی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان آذربایجان... نظام دامپزشکی نتیجه نهایی آرا به شرح زیر است درصد... تأیید صحت انتخابات و تأیید اعتبارنامه تأیید شدگان توسط هیئت...
کد خبر: ۴۵۹۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


حکیم مهر نتایج نهایی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان البرز... اعلام شد به گزارش حکیم مهر به نقل از نظام... دامپزشکی نتیجه نهایی آرا به شرح زیر است درصد مشارکت... صحت انتخابات و تأیید اعتبارنامه تأیید شدگان توسط هیئت عالی...
کد خبر: ۴۵۹۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


حکیم مهر نتایج نهایی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان مرکزی... اعلام شد به گزارش حکیم مهر به نقل از نظام... دامپزشکی نتیجه نهایی آرا به شرح زیر است درصد مشارکت... آقای دکتر علیرضا مهاجرانی 82 رأی 7 آقای دکتر محمدرضا...
کد خبر: ۴۵۹۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


حکیم مهر نتایج نهایی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان سمنان... اعلام شد به گزارش حکیم مهر به نقل از نظام... دامپزشکی نتیجه نهایی آرا به شرح زیر است درصد مشارکت... تأیید صحت انتخابات و تأیید اعتبارنامه تأیید شدگان توسط هیئت...
کد خبر: ۴۵۹۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


حکیم مهر نتایج نهایی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان فارس... اعلام شد به گزارش حکیم مهر به نقل از نظام... دامپزشکی نتیجه نهایی آرا به شرح زیر است درصد مشارکت... انتخابات و تأیید اعتبارنامه تأیید شدگان توسط هیئت عالی نظارت...
کد خبر: ۴۵۹۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


حکیم مهر نتایج نهایی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان آذربایجان... نظام دامپزشکی نتیجه نهایی آرا به شرح زیر است درصد... عراقی 99 رأی بدیهی است پس از تأیید صحت انتخابات...
کد خبر: ۴۵۹۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


حکیم مهر نتایج نهایی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان اردبیل... اعلام شد به گزارش حکیم مهر به نقل از نظام... دامپزشکی نتیجه نهایی آرا به شرح زیر است درصد مشارکت... از تأیید صحت انتخابات و تأیید اعتبارنامه تأیید شدگان توسط...
کد خبر: ۴۵۹۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


حکیم مهر نتایج نهایی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان لرستان... اعلام شد به گزارش حکیم مهر به نقل از نظام... دامپزشکی نتیجه نهایی آرا به شرح زیر است درصد مشارکت... 46 رأی بدیهی است پس از تأیید صحت انتخابات و...
کد خبر: ۴۵۹۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


حکیم مهر نتایج نهایی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان کردستان... اعلام شد به گزارش حکیم مهر به نقل از نظام... دامپزشکی نتیجه نهایی آرا به شرح زیر است درصد مشارکت... اعضای علی البدل 9 آقای دکتر هادی نایابیان 33 رأی...
کد خبر: ۴۵۹۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


حکیم مهر نتایج نهایی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان زنجان... اعلام شد به گزارش حکیم مهر به نقل از نظام... دامپزشکی نتیجه نهایی آرا به شرح زیر است درصد مشارکت... از تأیید صحت انتخابات و تأیید اعتبارنامه تأیید شدگان توسط...
کد خبر: ۴۵۹۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


حکیم مهر نتایج نهایی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان یزد... اعلام شد به گزارش حکیم مهر به نقل از نظام... دامپزشکی نتیجه نهایی آرا به شرح زیر است درصد مشارکت... صحت انتخابات و تأیید اعتبارنامه تأیید شدگان توسط هیئت عالی...
کد خبر: ۴۵۹۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


حکیم مهر نتایج نهایی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان قزوین... اعلام شد به گزارش حکیم مهر به نقل از نظام... دامپزشکی نتیجه نهایی آرا به شرح زیر است درصد مشارکت... انتخابات و تأیید اعتبارنامه تأیید شدگان توسط هیئت عالی نظارت...
کد خبر: ۴۵۹۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


حکیم مهر نتایج نهایی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان خراسان... نظام دامپزشکی استان خراسان شمالی نتیجه نهایی آرا به شرح...
کد خبر: ۴۵۹۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


ادامه