با ابلاغ رسمی شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی:
موافقت اصولی «مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله از دام و فرآورده‌های دامی به انسان» صادر شد

حکیم مهر: با ابلاغ رسمی اساسنامه مصوب شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، موافقت اصولی تاسیس «مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله از دام و فرآوردههای دامی به انسان» صادر شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، در واپسین روزهای اردیبهشت ماه و با ابلاغ رسمی «دکتر بهرام عین‌اللهی» وزیر بهداشت خطاب به «دکتر سید محمد آقامیری» رئیس سازمان دامپزشکی کشور، موافقت اصولی تاسیس مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله از دام و فرآورده‌های دامی به انسان صادر شد.

بنا بر این گزارش، این مرکز با هدف گسترش و توسعه فناوری و انسجام بیشتر پژوهش و فناوری و آموزش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی تاسیس شده است.

طبق اساسنامه این مرکز، 16 هدف در دستور کار آن قرار میگیرد که در چارچوب دو رکن «شورای عالی» و «رئیس مرکز» تعریف شده است؛ شورای عالی که متشکل از رئیس سازمان دامپزشکی کشور، معاون بهداشتی و پیشگیری این سازمان، معاون تشخیص و درمان سازمان، رئیس مرکز و سه نفر از اعضای هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس سازمان فعالیت خواهد کرد.

بر اساس آنچه در ماده 8 این اساسنامه تعریف شده است، عضو‌گیری این مرکز به دو صورت پیوسته و ناپیوسته خواهد بود که اعضای پیوسته اعضای هیات علمی و کارشناسان تماموقت مرکز هستند و اعضای ناپیوسته، اعضای هیات علمی سایر گروه‌های آموزشی سازمان دامپزشکی کشور یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خواهند بود.

در ماده 9 اساسنامه نیز به منابع مالی مرکز اشاره شده است که از طریق درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی، کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی و اعتبارات دولتی در صورت تخصیص صورت خواهد گرفت.

اساسنامه «مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله از دام و فرآوردههای دامی به انسان» در دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 14 اسفند ماه سال 1401 خورشیدی در شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسیده بود.