در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت صندوق تعاون و رفاه عنوان شد:
انتقاد رئیس سازمان نظام دامپزشکی از عدم اجرای تعهدات صندوق تعاون و رفاه درخصوص پرداخت باقی‌مانده قیمت معامله زمین پروژه «گلدن پالاس» بابلسر

حکیم مهر: رئیس سازمان نظام دامپزشکی در نامهای به مدیرعامل شرکت صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام دامپزشکی، از عدم اجرای تعهدات آن شرکت درخصوص پرداخت باقیمانده قیمت معامله زمین پروژه «گلدن پالاس» بابلسر انتقاد کرد و از نگرانی و مراجعات مکرر ارباب رجوع به سازمان نظام دامپزشکی برای رهایی از بحران موجود خبر داد.

به گزارش حکیم مهر، «دکتر حامد زارعی» در این نامه تاکید نموده است که استفاده از عباراتی همچون هجمهها و بیمهریها، «فرافکنی مکاتباتی» به نظر میرسد.

متن این نامه به شرح زیر است: