با حکم وزیر جهاد کشاورزی:
رئیس نظام دامپزشکی استان خراسان رضوی به عنوان سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان منصوب شد (+تصاویر)

حکیم مهر: «دکتر ساداتی نژاد» وزیر جهادکشاورزی در حکمی «دکتر غلامرضا قنبری» رئیس نظام دامپزشکی استان خراسان رضوی را به سمت سرپرست سازمان جهاد کشاورزی این استان منصوب کرد.

سوابق «دکتر غلامرضا قنبری» رئیس نظام دامپزشکی حراسان رضوی و سرپرست سازمان جهاد کشاورزی این استان که از نیروهای خوشنام و ارزشی و همسو با دولت سیزدهم می باشد، به شرح زیر است:

تحصیلات: دکتری عمومی دامپزشکی از دانشگاه فردوسی مشهد

سال تولد: ۱۳۵۴

محل تولد: تربتجام، فرزند شهید

۱- معاون آموزش ترویج و تحقیقات اداره کل تعاون خراسان رضوی

۲- معاون اشتغال و کار آفرینی اداره کل تعاون و کار و رفاه خراسان رضوی

۳- نماینده وزیر علوم در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی خراسان رضوی

۴- رئیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون خراسان

۵- مدیر امور طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

۶- عضو و دبیر شورای نظام دامپزشکی استان خراسان رضوی

۷- معاون اداره دارو و درمان اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی

۸- عضویت و دبیری در کارگروههای اشتغال و کارآفرینی، توسعه و تنطیم بازار کشاورزی، تدوین اسناد توسعهای شهری و روستایی استان

۹- مدرس در مراکز علمی کاربردی تعاون کار و رفاه و جهاد کشاورزی

۱۰- رییس اداره بهداشت و آبزیان اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی

۱۱- رییس شورای نظام دامپزشکی استان خراسان رضوی

به گزارش حکیم مهر، متن این حکم به شرح زیر است: