نشست فرهنگستان علوم با موضوع تک‌یاخته‌های آزادزی در ایمنی مواد غذایی و کنترل کیفی و بهداشتی برنج‌های هندی وارداتی؛ پنجشنبه ۹ تیر، ساعت ۹ تا ۱۲
 

 ۱- ورود برای عموم آزاد است.

 ۲- علاقمندان که مایل به حضور نیستند، می‌توانند از این «لینک»، سخنرانی ها را دنبال نمایند.