بمب خبری حکیم مهر:
پایان ریاست ۸ ساله «دکتر محمدرضا صفری» بر سازمان نظام دامپزشکی

حکیم مهر: وزیر جهاد کشاورزی در حکمی «دکتر حامد زارعی» را به عنوان نماینده خود در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی منصوب کرد.

به گزارش حکیم مهر، بدین ترتیب وی جایگزین «دکتر محمدرضا صفری» رئیس فعلی سازمان نظام دامپزشکی در شورای مرکزی این سازمان شده و در نتیجه به ریاست ۸ ساله دکتر صفری بر کرسی ریاست سازمان نظام دامپزشکی خاتمه داده شد.

سوابق دکتر حامد زارعی به شرح زیر است:

- دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

- دکترای تخصصی فیزیولوژی دامپزشکی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی از دانشگاه تهران

- عضو هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

- عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار از سال ۹۰ تا ۹۷

- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر (از بهمن ۹۹ تاکنون)

-  رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جنوب‌شرق تهران واحد ورامین، پیشوا و قرچک

- مشاور امور پژوهشی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران

- عضو کمیته بازنگری علوم پایه فرهنگستان علوم پزشکی کشور

- عضو زیرگروه شناخت و رفتار فرهنگستان علوم پزشکی کشور

- عضو شورای پژوهشی صندوق ضمانت صادرات ایران

مسئول و مجری راه اندازی، راهبری و پشتیبانی برنامه علمی و نظام موضوعات کشاورزی و امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر گروه تخصصی فیزیولوژی دامپزشکی معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی (۹۴ تا ۹۸)

- راهنمایی و مشاوره بیش از ۴۰ پایان‌نامه دکترای حرفه‌ای و دکترای تخصصی دامپزشکی

- کلینیسین و دامپزشک بخش خصوصی در حوزه حیوانات و کلینیک دامپزشکی

لازم به ذکر است که وزیر جهاد کشاورزی دو نماینده در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی دارد که «دکتر حامد زارعی» نخستین نماینده «دکتر سیدجواد ساداتی.نژاد» وزیر جهاد کشاورزی طی حضور چند ماهه خود در این وزارتخانه بوده است.

به نظر می‌رسد با این انتخاب عزم و دغدغه وزیر جهاد کشاورزی برای چابک‌سازی این تشکل بزرگ مردم‌نهاد آغاز شده است.

از آنجایی که رئیس جدید سازمان نظام دامپزشکی باید از بین ۱۷ عضو شورای مرکزی این سازمان انتخاب گردد، با توجه به خروج دکتر صفری از شورای مرکزی، این شورا موظف است در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و سه نفر را به عنوان رئیس پیشنهادی سازمان نظام دامپزشکی به وزیر جهاد کشاورزی معرفی نماید و وزیر نیز رئیس پیشنهادی خود را جهت تایید و دریافت حکم ریاست به رئیس جمهور معرفی خواهد نمود.

متن حکم وزیر جهاد کشاورزی به شرح زیر است: