آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در طیور بومی روستای امیرآباد شهرستان کرمانشاه تایید شد

حکیم مهر: به دنبال رخداد تلفات تعدادی اردک در طیور بومی در روستای امیرآباد در بخش میان دربند از شهرستان کرمانشاه و بر اساس نتایج دریافتی از آزمایشگاه آن اداره کل؛ علت تلفات بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تشخیص داده شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، در چارچوب برنامه ملی رصد و پایش تشدیدی بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان (HPAI) در کشور گزارشی مبنی بر وقوع تلفات در طیور بومی در روستای امیرآباد در بخش میان دربند از شهرستان کرمانشاه دریافت شد که بلافاصله نمونه برداری از تلفات انجام و به آزمایشگاه ارسال و در فاصله زمانی ۷ ساعت پس از دریافت گزارش، وقوع بیماری در این روستا مورد تائید قرار گرفت.

با توجه به استمرار گزارش‌های بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در جهان و شواهدی مبنی بر گردش ویروس عامل بیماری در کشور، سازمان دامپزشکی کشورمجدداً از تمام پرورش دهندگان طیور صنعتی در تمام سطوح و روستاییان عزیز درخواست می‌نماید ضمن ارتقای سطح هوشیاری و موازین امنیت زیستی، هر گونه کاهش تولید، کاهش مصرف آب، کاهش مصرف دان و تلفات غیر متعارف را در اسرع وقت به نزدیکترین اداره دامپزشکی گزارش نمایند.