اختصاصی حکیم مهر:
موفقیت یک دامپزشک در ورود به شورای اسلامی شهر کرج
 
 

حکیم مهر: «دکتر جواد چپردار» از همکاران دامپزشکان موفق به ورود به شورای اسلامی شهر کرج شد.

به گزارش حکیم مهر، فرماندار کرج اسامی و میزان آرای مکتسبه اعضای منتخب شورای شهر کرج را به این شرح اعلام کرد:

- عمار ایزدیار ۲۲ هزار و ۹۰۶ رأی

- سید مرتضی اعتصامی ۱۸ هزار ۳۹۲ رأی

- حسین سعیدی سیرایی ۱۷ هزار و ۶۲۴ رأی

- مجتبی حاجی قاسمی ۱۷ هزار و ۵۱۰ رأی

- علیرضا سعیدی ۱۴ هزار و ۵۱۶ رأی

- مسعود محمدی ۱۴ هزار و ۲۴۳ رأی

- علیرضا رحیمی ۱۴ هزار و ۶۹ رأی

- جواد چپردار ۱۰ هزار و ۸۹۳ رأی

- حسین مهاجری ۱۰ هزار و ۶۳۹ رأی

- محمد اسدیان ۱۰ هزار و ۱۸۶ رأی

- علی قاسمپور ۹۹۹۱ رأی

- مریم قهرمانی صارم ۹۸۳۰ رأی

- فاطمه منعمی ۹۸۰۷ رأی