معرفی سه کتاب جدید در حوزه فارماکولوژی، تداخل‌های دارویی و نسخه‌نویسی دامپزشکی تألیف «دکتر سید محمد فقیهی»
 
 

فارماکولوژی و درمانشناسی جامع دامپزشکی

کتاب «فارماکولوژی و درمانشناسی جامع دامپزشکی» به عنوان کتاب درسی کامل در زمینه فارماکولوژی و درمانشناسی دامپزشکی است.

مباحث و مطالب این کتاب از سال ۱۳۷۲ تاکنون به صورت کتب مختلفی چاپ گشته است. کتابها هر کدام تا چندین بار به چاپ رسیده ودر دسترس دانشجویان دامپزشکی قرار گرفته اند. کتاب ها پس از تجدید نظرها و اصلاحات در سال جاری  (۱۳۹۹) به صورت جامع درآمده است.

کتاب حاضر شامل ۱۲ بخش و ۵۱ فصل می باشد. بخش ها عبارتند از: اصول فارماکولوژی، داروهای موثر بر سیستم اعصاب خودمختار (ANS )، داروهای بیهوش کننده ها و ضد دردها (CNS)، داروهای اتاکوئیدی و ضدالتهابی، داروهای موثر بر سیستم قلبی- عروقی، داروهای موثر بر کلیه، داروهای موثر بر خون و عناصر آن، فارماکولوژی آندوکرین، شیمی درمانی بیماری های میکربی، شیمی درمانی بیماری های انگلی، فارماکولوژی اختصاصی و نهایتا بخش دوازدهم: فارماکولوژی مواد تغذیه ای.

چاپ اول کتاب با تعداد ۸۴۶ صفحه در زمستان ۱۳۹۹ توسط انتشارات سیمین با قیمت ۳۵۰ هزار تومان چاپ گردیده است.

 

تداخلها، سازگاریها و ناسازگاریهای دارویی جامع دامپزشکی

کتاب «تداخلها، سازگاریها و ناسازگاریهای دارویی جامع دامپزشکی» به عنوان کتاب کمک درسی و کاربردی برای کلینیسین های  دامپزشک محسوب می شود.

در زمستان سال ۱۳۹۴ دو جلد کتاب به نام های: «تداخل های دارویی در طب دام های بزرگ» و «تداخل های دارویی در طب دام های کوچک» چاپ گردید. در بهار سال ۱۳۹۵ کتاب سومی تحت عنوان «تداخل های دارویی در طب پرندگان» به چاپ رسید. به دلیل استقبال فراوان و چاپ های متعدد آن ها، مصمم به تجدید نظر و اصلاحات آن ها شده و در سال جاری (۱۳۹۹) به صورت مجموعه جامعی درآمده و چاپ گردید. علاوه بر متون مرتبط با تداخل های دارویی در تمامی دام ها جداولی حاوی ۲۳۰ قلم تداخل دارویی و همچنین جداولی مربوط به سازگاری ها و ناسازگاری های دارویی با ۷۰ قلم دارو تنظیم و تدوین گردیده است.

چاپ اول کتاب با تعداد۶۳۲ صفحه در زمستان ۱۳۹۹ توسط انتشارات سیمین با قیمت ۳۰۰ هزار تومان چاپ گردیده است.

 

نسخهنویسی دارویی جامع دامپزشکی

کتاب «نسخهنویسی دارویی جامع دامپزشکی» به دلیل نبود کتابی در این زمینه در دامپزشکی کشور، با استعانت از ایزد منان، تصمیم به نگارش چنین کتابی شدم. امید این که این کتاب مانند سایر کتب تالیفی خود به تواند مشکلی از مشکلات دامپزشکی کشور را کاهش دهد.

کتاب حاضر حاوی مطالبی در زمینه نسخه نویسی دارویی در انواع دام ها و حیوانات مختلف شامل: تک سمی ها، نشخوارکنندگان، تک معده ای ها، پرندگان اهلی، پرندگان شکاری، پرندگان غیر بومی (غیراهلی)، حیوانات آزمایشگاهی ویا جوندگان، ماهیان، دوزیستان، خزندگان، بی مهرگان (خاکزی و آبزی)، دام های آبستن، دام های شیرده، دام های نوزاد، دام های پیر، نارسایی کبدی، نارسایی کلیوی و انواع مسمومیت ها.

قابل توجه است که هر کدام از این گروه دام ها و حیوانات به دسته های مختلفی تقسیم می گردند.

این کتاب به یقین می توان اذعان نمود که اولین کتاب در این زمینه در کشور بوده که چاپ اول آن با ۲۳۲ صفحه در زمستان ۱۳۹۹ توسط انتشارات سیمین با قیمت ۱۵۰ هزار تومان چاپ گردیده است.

 انتشارات سیمین

- تلفن انتشارات سیمین: 66941730 - 66565069 - 09121718156

- آدرس انتشارات سیمین: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، خیابان لبافی‌نژاد غربی، بن‌بست دوم جنوبی، پلاک 290