از سوی سازمان دامپزشکی کشور:
دستورالعمل «رصد، پایش و نظارت بر فرآیند تامین و توزیع تا مصرف داروهای دامپزشکی» ابلاغ شد (+متن کامل)

حکیم مهر: سازمان دامپزشکی کشور «دستورالعمل رصد، پایش و نظارت بر فرآیند تامین و توزیع تا مصرف داروهای دامپزشکی» را ابلاغ کرد.

به گزارش حکیم مهر، هدف از تدوین این دستورالعمل موارد زیر اعلام شده است:

- رصد و پایش دارو، واکسن و مواد بیولوژیک و ریزمغذی‌ها، از تامین و تولید تا توزیع و مصرف نهایی

- نظارت بر انطباق عملکرد درمانگاه‌ها، مجتمع‌های درمانی، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، مراکز مایه‌کوبی و شرکت‌های سراسری و استانی و نمایندگی‌های پخش دارو و واکسن بر سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی سازمان

- نظارت بر فرآیند ثبت اطلاعات دارو، واکسن و مواد بیولوژیک و ریزمغذی‌ها در سامانه دارویی

- تعیین سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش‌های نظارتی

- جلوگیری از قاچاق داروهای دامپزشکی و تامین به موقع دارو، واکسن و مواد بیولوژیک و ریزمغذی‌های مورد نیاز جمعیت دامی کشور

- حفظ و حراست از سرمایه دامی کشور

- ایجاد بستر مناسب برای مدیریت و نظارت بر رنجیره تامین و تدارک فرآورده‌های دامپزشکی توسط ذینفعان مختلف

- ایجاد ابزار مناسب برای برخورد فعال، هدفمند و هوشمند و در صورت امکان پیشگیرانه با تخلفات مرتبط با داروهای دامپزشکی و مبارزه با تجارت داروها و واکسن‌های غیراصل و غیرمجاز

به گزارش حکیم مهر، متن کامل این دستورالعمل به شرح زیر است: