رئیس سازمان دامپزشکی کشور:
به زودی خبرهای خوبی از تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان دامپزشکی خواهید شنید
 
 

حکیم مهر: رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: به زودی خبرهای خوبی از تسری فوقالعاده خاص کارکنان سازمان دامپزشکی خواهید شنید .

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی، «دکتر علیصفر ماکنعلی» اظهار داشت: مهمترین دغدغه ما در سازمان دامپزشکی، بحث معیشت همکاران بوده و هست و لذا با تغییر مسیر سازمان از میدان تصدیگری و حرکت به سمت نظارت، بسیاری از هزینهها را کاهش دادیم و در سال ۹۹ بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان در زمینه واکسن تب برفکی صرفهجویی کردیم برای اولین بار واکسیناسیون به روش آمادهباش را اجرایی کنیم.

وی افزود: با چنین راهبردهایی توانستیم با مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه رایزنی منطقی در خصوص برقراری تسری فوقالعاده خاص داشته باشیم و توانسنیم قانون تسری فوقالعاده خاص برای کارکنان را به تصویب برسانیم که به زودی خبرهای خوبی از این جهت خواهید شنید.