موفقیت پژوهشگران دانشگاه شهرکرد در انتقال جنین‌های آزمایشگاهی گوسفند با تکنیک لاپاروسکوپی

پژوهشگران پژوهشکده فناوری جنین دام دانشگاه شهرکرد موفق به انتقال جنین‌های آزمایشگاهی گوسفند با تکنیک لاپاروسکوپی شدند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از صدا و سیما، پژوهشگران پژوهشکده فناوری جنین دام در قالب طرح پژوهشی مشترک با دانشگاه جامع امام حسین (ع) با عنوان «بهینه نمودن فناوری‌های لقاح خارج رحمی و انتقال جنین در گوسفند برای کاربردی شدن در ایران» اقدام به تولید جنین‌های آزمایشگاهی و انتقال آن‌ها به میش‌های گیرنده جنین شدند.

در این طرح ابتدا با استفاده از سیدر، سیکل فحلی میش‌های گیرنده همزمان سازی و به صورت موازی و با استفاده از تخمدان‌های میش‌های کشتار شده در کشتارگاه، در آزمایشگاه اقدام به تولید جنین شد.

سپس جنین‌های ۶ روزه در مرحله بلاستوسیست و با استفاده از تکنیک لاپاروسکوپی به رحم میش‌های گیرنده منتقل شدند که پس از ۲ ماه پس از انتقال جنین و به روش سونوگرافی از ۲۳ راس میش دریافت کننده جنین، ۱۲ راس (۲/۵۲) آبستن بودند.

با توجه به اینکه در مطالعات دیگر نرخ آبستنی ۴۰ تا ۵۵ درصد به عنوان نرخ بهینه آبستنی متعاقب انتقال جنین در گوسفند گزارش شده است، نرخ به دست آمده در این مطالعه کاملا قابل قبول بوده و نشانگر بهینه بودن تمامی مراحل کار شامل تولید آزمایشگاهی جنین، همزمان سازی و مدیریت گیرنده‌ها و انتقال جنین است.