یادداشت «دکتر سهیل طالبی حسینی» در کانال «صداى حقوق بالينى»:
دامپزشکان، کادر درمان فراموش شده در کرونا
 

حکیم مهر: «دکتر سهیل طالبی حسینی» جراح و متخصص ارتوپدی در کانال تلگرام «صداى حقوق بالينى» نوشت:

دامپزشکان، کادر درمان فراموش شده در کرونا

علیرغم قبول آنکه کرونا بیماری مشترک انسان و حیوان بود، سند نویسان ملی کرونا که خطاهای فاحشی را در انشای سند ملی واکسیناسیون کرونا مرتکب شدند، گروه دامپزشکی کشور را از لیست اولویت اول انداختند و این خطا در مجموع سایر اشتباهات فاحش این سند نویسان جبرانناپذیر است.

هنوز بروز کرونا با منشأ حیوانی از خاطره‌ها نرفته است، اما انتقال مجدد این چرخه در صورت ادامه روند با تغییر الگوی بیماری مشترک بین دامها و انسان هیچ بعید نیست.

قبل از آنکه مثل غالب طرحهای مشحون از کم‌سوادی سند نویسان این خطا منجر به فاجعه انسانی و غذایی بشود، واکسیناسیون گروه دامپزشکی کشور را با چشمهای بازتر ببینید!