وبینار آموزشی «بیماری‌های غذا زاد»؛ ۲ اردیبهشت (با ۵ امتیاز بازآموزی)

نظام دامپزشکی استان اصفهان برگزار می کند:

دوره آموزشی آنلاین «بیماری های غذازاد»

مدرس: دکتر آراسب دباغ مقدم، متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی

زمان: پنجشنبه مورخ 1400/02/02 از ساعت 9 تا 15

هزینه دوره فوق مبلغ 1/200/000 ریال و دارای 5 امتیاز بازآموزی می باشد .

همکاران محترم ضروری است نسبت به واریز مبلغ فوق به شماره کارت 6037997599019800 به نام سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا حداکثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 اقدام و فیش واریزی را به شماره 09901455532 واتس آپ تا نسبت به ارسال لینک نرم افزار و نام کاربری و رمز اقدام شود .

خواهشمند است درصورت ثبت نام موارد ذیل ارسال گردد :

نام و نام خانوادگی

شماره نظام دامپزشکی

روابط عمومی نظام دامپزشکی استان اصفهان