توصیه‌های بهداشتی دامپزشکی مازندران به مرغداران در خصوص آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان
 

در راستای حفظ و صیانت از صنعت طیور استان مازندران، اداره کل دامپزشکی استان با صدور هشدارهای بهداشتی بر رعایت قرنطینه و ضوابط بهداشتی در واحدهای پرورش طیور صنعتی و بومی تاکید کرد .

به گزارش حکیم مهر، روابط عمومی دامپزشکی استان مازندران به منظور ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه و برای جلوگیری از بروز و انتشار بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در واحدهای پرورش طیور صنعتی و بومی بر انجام اقدامات پیشگیرانه توسط متصدیان هشدارهای بهداشتی را صادر کرد.

در این هشدار آمده، از مرغداران و روستائیان عزیز درخواست داریم تا با توجه به اهمیت تشخیص سریع و بهموقع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، در مرغداران صنعتی و بومی به محض مشاهده تلفات غیر عادی با ادارات دامپزشکی برای انجام اقدامات پیشگیرانه و بررسی موضوع تماس حاصل نموده و اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای لازم را بر اساس ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی کشور در دستور کار قرار دهند.

از جمله این اقدامات شامل  :

- کنترل ترددها و الزامی نمودن تعویض لباس و استحمام (دوش گرفتن) برای تمامی پرسنل و افراد در هنگام ورود به مزرعه .

- تمهیدات لازم برای جلوگیری از ورود احتمالی پرندگان و جوندگان به داخل سالنها و انبارها.

 - ضدعفونی کامیونهای حامل سوخت، دان و جوجه در صورت ضرورت ورود به مزرعه یا کارخانه.

 - تعبیه حوضچه ضدعفونی برای خودرو و تهیه امکانات لازم برای ضدعفونی دستها در مبادی ورودی سالنها.

 - تاکید بر اجرای دستورالعمل سازمان دامپزشکی در خصوص نحوه جمعآوری، نگهداری و حمل و نقل کود طیور.

 - اکیدا از خارج کردن لاشه طیور تلف شده از مزرعه خودداری کرده و نسبت به دفن بهداشتی و یا سوزاندن تلفات در لاشهسوز اقدام گردد.

 - هرگونه کاهش مصرف دان، کاهش تولید و یا افزایش تلفات را به منظور انجام اقدامات لازم برای کنترل بیماری در منطقه به نزدیکترین اداره دامپزشکی اعلام نمایید.

 - رعایت دقیق فاصله بین دو جوجهریزی و پرهیز از نگهداری گلههای چند سنی.

 - اخذ مجوز بهداشتی جوجهریزی از اداره دامپزشکی الزامی است؛ بدین ترتیب از وضعیت بیماریهای واگیردار در منطقه و یا شعاع حفاظتی مطلع و از افزایش کانونهای بیماری جلوگیری خواهد شد.

 - تاکید بر بیمه نمودن جوجههای یکروزه.

 - استفاده از خوراک آماده و اخذ مجوزهای بهداشتی برای حمل طیور زنده به کشتارگاههای صنعتی طیور.