وبینار تخصصی دامپزشکی «مدیریت تولید مثل در گله‌های گاو شیری»؛ ۱۴ تیر - ساعت ۱۷ (دارای ۵ امتیاز بازآموزی)
 

نظام دامپزشکی استان سمنان و دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار برگزار می کند:

وبینار تخصصی دامپزشکی «مدیریت تولید مثل در گله های گاو شیری»

مدرس: دکتر رضا کسروی

- دارای 5 امتیاز بازآموزی

 14 تیرماه، ساعت 17 بعداز ظهر

لینک ثبت نام

تلفن تماس: 09152268865