استخدام دکتر دامپزشک در یک داروخانه دامپزشکی واقع در استان زنجان

استخدام دکتر دامپزشک (ترجیحاً خانم) به عنوان مسئول فنی در یک داروخانه دامپزشکی واقع در استان زنجان

تلفن تماس:  09120955209

تاریخ اعلام نیاز: 12/3/99