عکس‌های جدید «کتایون ریاحی» و سگش «سپاس» در کلینیک دامپزشکی