استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی در یک کارخانه سورت روده واقع در ورامین

استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی در یک کارخانه سورت روده واقع در ورامین

تلفن تماس: ۰۹۱۵۱۱۱۵۵۸۲

تاریخ اعلام نیاز 11/3/99