میمون‌ها در هند تست خون بیماران مشکوک به کرونا را دزدیدند!
 

در یک آزمایشگاه در هند، چند میمون تست خون بیماران مشکوک به ابتلا به کرونا را دزدیدند!

به گزارش حکیم مهر به نقل از BBC ، این ماجرا باعث نگرانی درباره گسترش ویروس کرونا در آن منطقه از هند شده است.

در این حادثه که اوایل هفته در میرات در نزدیکی دهلی نو اتفاق افتاد، سه تست کرونا دزدیده شد. یکی از میمون‌ها که بالای درخت رفته بود مشغول جویدن ظرف محتوی نمونه آزمایشگاهی دیده شد.

سرپرست آزمایشگاه میرات اطمینان خاطر داده که هیچ کدام از تست‌ها صدمه‌ای ندیده بوده که باعث شود نمونه از آن خارج شود.