وبینار تخصصی «مدیریت بیماری کولیک در اسب»؛ ۱۷ خرداد - ساعت ۱۰