جگرکی‌های سیار سطح شهر قزوین جمع‌آوری شدند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت: ۱۵ مورد از جگرکی های سیار سطح شهر قزوین جمع آوری شدند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از مهر، «دکتر مهدی جلوخانی» اظهار کرد: در راستای طرح جمع آوری جگرکی های سیار شبانه در سطح شهر قزوین و بازدیدهای مشترک دامپزشکی قزوین، نیروی انتظامی، اجرائیات شهرداری و شبکه بهداشت شهید بلندیان، در طی یکماه گذشته تعداد ۱۵ مورد از جگرکی های سیار سطح شهر، جمع آوری و فرآورده های خام دامی آنها در راستای ارتقاء سطح بهداشت عمومی، توقیف و معدوم شد.   

وی افزود: در پی نظارتهای مستمر دامپزشکی با دستگاههای اجرایی ذیربط، تعداد ۱۵ مورد جگرکی سیار مشغول به کار در سطح شهر که مبادرت به عرضه غیر بهداشتی جگر و سایر احشاء دام بصورت طبخ شده به شهروندان می کردند جمع آوری شدند.

جلوخانی بیان کرد: عرضه فرآورده های خام دامی باید با رعایت بهداشت در حمل فرآورده های خام دامی و تهیه شده از مراکز مجاز عرضه صورت پذیرد که متاسفانه بررسی شرایط مبدا تهیه آلایش، نحوه حمل و نگهداری الایش دامی توسط دستفروشان قابل نظارت نیست.

وی در پایان از عموم مردم درخواست کرد : تا تمامی فرآورده های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند.