اختصاصی حکیم مهر:
مورد عجیب انتخابات نظام دامپزشکی!
 

حکیم مهر: چهارمین دوره انتخابات شوراهای نظام دامپزشکی کشور در حالی با شور و اشتیاق فراوان همکاران برگزار شد که شاهد رخدادی عجیب بود.

به گزارش حکیم مهر، بر اساس شنیده ها و در کمال ناباوری، سه تن از چهار رئیس اسبق سازمان نظام دامپزشکی که در زمانی نه چندان دور، مسئولیت مدیریت این مجموعه را برعهده داشتند، در محل اخذ آرا حضور نیافته و هیچگونه مشارکتی در انتخاب اعضای شورای نظام دامپزشکی نداشتند!

اکنون این سؤال جدی برای افکار عمومی و جامعه دامپزشکی کشور مطرح است که چکونه مدیرانی که زمانی، خود بر کرسی ریاست این مجموعه تکیه زده و سیاستگذاری مجموعه چند هزار نفری دامپزشکی بخش غیردولتی را برعهده داشتند، اکنون به این رخداد مهم که پس از تاخیری چند ساله برگزار گردید، بی اعتنایی نموده و بدون هیچگونه تعصب صنفی، در آن مشارکت نداشته اند؟!

آیا اگر سرنوشت سازمان نظام دامپزشکی برای این عزیزان، پس از ترک صندلی ریاست سازمان دارای اندک اهمیتی بود، باز هم شاهد چنین رفتاری از ایشان بودیم؟ بگذریم از آنکه یکی از این مدیران، پس از ترک صندلی ریاست سازمان نظام دامپزشکی، مواضعی کاملاً مخالف این سازمان و بخش خصوصی اتخاد نموده بودند.

ضمن احترام به خدمات شایسته این مدیران گرانقدر در زمان مسئولیت، باید اذعان داشت که افکار عمومی چنین رفتارهای دوگانه ای را به هیچ عنوان قابل قبول ندانسته و آن را نشانه ای از بی احترامی به ده ها هزار عضو خدوم نظام دامپزشکی در سراسر کشور قلمداد خواهد کرد.