انتصاب «دکتر حمیدرضا زارع» به عنوان سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان قوچان
 

پیرو حکم مدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی، «دکتر حمیدرضا زارع» به عنوان سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان قوچان منصوب و از زحمات   «دکتر علیرضا قدرتی» قدردانی گردید .

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دامپزشکی قوچان، دکتر حمیدرضا زارع تجربه کاری در بخش های خصوصی و دولتی شهرستان های گناباد، بجنورد، فریمان، مشهد، باخرز، کلات و قوچان را داشته و قبل از این انتصاب، مسئولیت واحد نظارت بر بهداشت عمومی شهرستان قوچان را بر عهده داشته است.