نخستین کنگره سلول‌های بنیادی، سلول‌درمانی و پزشکی بازساختی؛ 1 و 2 خرداد - تهران