عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد تبریز، مولف کتاب برتر گروه دامپزشکی در سومین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد

دکتر ابراهیمی

دکتر محمدعلی ابراهیمی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سومین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کتاب برتر گروه دامپزشکی را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری آنا از تبریز، کتاب دکتر ابراهیمی تحت عنوان «استخوان شناسی مقایسه ای حیوانات اهلی» در سومین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی کتاب برتر گروه دامپزشکی را به خود اختصاص داد و مورد تقدیر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیأت امنا و دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفت.

دکتر ابراهیمی دانشیار پایه 19 گروه علوم پایه دامپزشکی بوده و دارای مدرک (PHD ) علوم تشریحی دامپزشکی است.

وی همچنین کتابی با عنوان کالبدشناسی پایه حیوانات اهلی داشته و دارای بیش از 50 عنوان مقاله ISI بوده و معاون پژوهشی و مدیر گروه علوم پایه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز از سوابق اجرایی دکتر محمدعلی ابراهیمی است.