کد خبر: ۷۳۵۴۹

حکیم مهر: روز جهانی دامپزشکی در تقویم سال 1402 به شمسی، قمری و میلادی همراه با تاریخچه و علت نامگذاری روز دامپزشک در ایران و جهان را در این مطلب برای شما آورده ایم:

به گزارش حکیم مهر به نقل از رویداد ایران، روز جهانی دامپزشک 30 آوریل در نظر گرفته شده است. در این مطلب تاریخ دقیق روز دامپزشکی در تقویم سال جاری به شمسی، قمری و میلادی را بررسی کرده ایم و تاریخچه روز دامپزشکی و علت نامگذاری آن را مرور خواهیم کرد:

روز جهانی دامپزشکی در تقویم سال 1402 چه روزی است؟

روز جهانی دامپزشکی در تقویم سال 1402 روز شنبه ۹  اردیبهشت است.

روز دامپزشکی در تقویم شمسی برابر است با: شنبه ۹ اردیبهشت سال 1402

تاریخ روز دامپزشکی در تقویم قمری برابر است با: شنبه ۸ شوال سال 1444

تاریخ روز جهانی دامپزشکی در تقویم میلادی برابر است با: شنبه ۲۹  آوریل سال 2023

روز جهانی دامپزشکی 1402 چند شنبه و چه روزی است؟

روز جهانی دامپزشکی 1402 روز شنبه ۹ اردیبهشت است.

روز جهانی دامپزشکی و علت نامگذاری آن

روز دامپزشکی در سال 2000 توسط انجمن جهانی دامپزشکی برای ترویج کارهای لازم توسط دامپزشکان در سراسر جهان ایجاد شد. هر ساله در این روز یک موضوع متفاوت انتخاب می‌شود که به صاحبان حیوانات خانگی کمک کند تا اهمیت جنبه های مختلف مراقبت از حیوانات و چگونگی کمک دامپزشکان مثل اطمینان از به روز بودن واکسن های حیوان خانگی را بخاطر بسپارند. هر ساله روز جهانی دامپزشک در تاریخ ۲۹ آوریل با برگزاری مراسم خاص با اهداف علمی و... بزرگداشته می‌شود.

تاریخچه دامپزشکی

بعد از اهلی کردن حیوانات و روی آوردن انسان ها به کشاورزی علم دامپزشکی متولد شد و اهمیت بیشتری یافت. ارزش کار فردی کـه بـه معالجه گاو و سایر حیوانات می‌پرداخته در لوح حمورابی «2200 سال قبل از میلاد» تعیین شده اسـت.

اسناد کلی راجع بـه دامپزشکی بعد از سقوط امپراطوری روم و تا حدود قرن سیزدهم میلادی وجوددارد. در مورد دامپزشکی از هند و ایران در قرون وسطی اطلاعاتی کسب شد.

اولین مدرسه دامپزشکی در شهر لیون فرانسه با همکاری کلود بورگلا «1779 – 1702» آلمبرت، مالشرب، ولتر، دیدرو و تورگو تاسیس شد. بورگلا با مطالعات فراوان بر روی اسب دائرةالمعارف جالبی راجع بـه آن نوشته است.

در تاریخ 4 اوت 1761 شورای دولتی پادشاهی با موافقت لوئی پانزدهم، قانون تاسیس مدارس دامپزشکی را تصویب کرد و اولین مدرسه دامپزشکی در دنیا در تاریخ 10 ژانویه 1762 افتتاح شد.

دامپزشکی چیست؟

دامپزشکی دانشی کهن اسـت که به شناسایی و درمان و پیشگیری بیماریهای حیوانات می‌پردازد. در این دانش تجربی بیماریهای مشترک انسان و دام مورد پژوهش قرار گرفته اما به بیماری های انسان پرداخته نمی‌شود. دامپزشکی تنها به درمان یک مریضی در دام نمی‌پردازد بلکه این رشته در بهداشت عمومی و ارتقای سلامت جامعه نقش موثری دارد و بدون دامپزشکان بخشی از سلامت جامعه بـه خطر خواهد افتاد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه