کد خبر: ۶۳۹۴۰
تعداد نظرات: ۱ نظر
نگاه شما:
رویکرد سلامت واحد به تحقیق درباره سئوالات تعاملات متقابل بهداشت انسان، حیوانات و محیط زیست با بهره‌گیری از دانش تخصصی محققان، از جمله پزشکان و متخصصان بهداشت عمومی، از چندین رشته و در سطوح محلی، ملی و جهانی می‌پردازد ...
 

چارچوبی برای تحقیقات سلامت واحد

ترجمه: دکتر سید شهرام میرزمانی

معاون بهداشت اداره بهداشت درمان درمان نیروی دریایی

DVM-MPH- Ph.D. Candidate in Microbiology

Islamic Azad University, Science and Research Branch

ss.mirzamani@gmail.com 

چکیده

نیاز به تحقیقات چند رشته ای برای رسیدگی به چالش های پیچیده بهداشتی و زیست محیطی امروز هرگز بیشتر از این نبوده است. رویکرد سلامت واحد در تحقیقات تضمین می کند که سئوالات بهداشتی انسان، حیوان و محیط زیست به روشی یکپارچه و کل نگر ارزیابی شود تا درک جامع تری از مسئله و راه حل های بالقوه از آنچه با رویکردهای جدای از یکدیگر[1] امکان پذیر است، ارائه دهد.با این حال، رویکرد سلامت واحد پیچیده است، و راهنماهای محدودی درباره طراحی عملی و اجرای تحقیقات سلامت واحد برای محققان در دسترس است.

در این مقاله نویسندگان چارچوبی برای راهنمایی محققان از طریق ایده پردازی و برنامه ریزی یک مطالعه سلامت واحد ارائه می دهیم.

1) آنها درباره مراحل کلیدی طراحی یک مطالعه سلامت واحد، از جمله مفهوم سازی فرضیه ها و اهداف مطالعه، شناسایی همکاران برای یک تشکیل تیم تحقیقاتی چند رشته ای، گزینه های طراحی مطالعه، منابع داده ها و روش های جمع آوری، و روش های تحلیلی بحث میکنند.

2) آنها این مفاهیم را از طریق ارائه یک مطالعه موردی اثرات بهداشتی مرتبط با کاربرد زیست‌جامدها[2] در زمین نشان میدهند.

3) سرانجام، آنها درباره فرصت های استفاده از رویکرد سلامت واحد برای شناسایی راه حل های مسائل فعلی بهداشت جهانی، و نیاز به منابع مالی میان رشته ای برای پرورش رویکرد سلامت واحد در تحقیقات بحث کردند.

کلید واژه ها:

سلامت واحد (One medicine )، طب واحد (One medicine )، تحقیقات چند رشته ای (Multi-disciplinary research )، زیست‌جامدها (Biosolids)[3] ، سلامت سیاره (Planetary Health

منبع اصلی:[4]

J. Lebov et al.: A framework for One Health research, One Health 3 ( 2017)  44 50, http://dx.doi.org/ 10.1016/j.onehlt. 2017.03.004

1. مقدمه

نیاز به تحقیقات چند رشته ای برای حل چالش های پیچیده بهداشتی و زیست محیطی امروز هرگز بیشتر از این نبوده است. رویکرد سلامت واحد به تحقیق درباره سئوالات تعاملات متقابل بهداشت انسان، حیوانات و محیط زیست با بهره گیری از دانش تخصصی محققان، از جمله پزشکان و متخصصان بهداشت عمومی، از چندین رشته و در سطوح محلی، ملی و جهانی می پردازد. در حالی که نیاز به تحقیقات چند رشته ای چیز جدیدی نیست، مفهوم سلامت واحد جنب و جوش محققان طب انسانی[5]، بهداشت عمومی[6]، طب حیوانات یا دامپزشکی[7]، برنامه ریزی شهری و علم محیط زیست را به طور فزاینده با تمرکز بر رویکردهای کل نگر و یکپارچه برای سئوالات پیچیده ای که سلامت انسان توام با سلامت حیوانات و محیط زیست را درگیر می کنند، افزایش داده است [1].

رویکرد سلامت واحد به تحقیق فرصتی برای درک بیشتر طیف وسیعی از تاثیرات و راه حل های سلامتی فراهم می آورد. محققان با مشاهده ابعاد متعدد مسئله از طریق لنزهای سلامت محیط زیست، حیوانات و انسانها، ممکن است عوامل تأثیرگذاری را کشف کنند که در غیر این صورت مشاهده نمی شده اند که بتواند طراحی مداخله آگاهانه تری را تسهیل نمایند. در سال 2015، سازمان جهانی بهداشت، 11 بیماری را به عنوان خطر بالای طغیان شدید تعیین کرد که ده مورد از آنها دارای مخزن زئونوتیک یا ناقل انتقال هستند[2].

رویکرد سلامت واحد برای مطالعه این بیماری ها ممکن است بتواند اطلاعات کامل تری درباره فرصت های پیشگیری از طغیان نسبت به یک رویکرد تک بعدی سنتی ارائه دهد. برای مثال، یک مداخله پیشگیری از تب لاسا[8] که قلمروهای محیط زیستی (برای مثال بهبود بهداشت خانگی) و حیوانی (برای مثال حذف جوندگان) را هدف قرار می دهد، ممکن است نویدبخش باشد، اما حذف قلمرو انسانی (برای مثال آموزش پرستاران درباره دفع مواد آلوده در بیمارستان ها) ممکن است منجر به یک فرصت از دست رفته برای دستیابی به نتایج مطلوب می شود. در بدترین حالت، رویکردهای جدای از هم ممکن است منجر به اثرات مخرب پیش بینی نشده شود. در مثال تب لاسا، حذف جمعیت جوندگان ممکن است منجر به سوء تغذیه در بین انسان ها را افزایش دهد، زیرا جوندگان یک منبع پروتئینی مهم مستقیم یا غیرمستقیم (به عنوان طعمه حیوانات بزرگتر از منبع غذایی) برای خانواده های ساکن در جوامع آسیب دیده هستند. هدف نهایی تحقیقات سلامت واحد شناسایی فرصت های بهبود سلامت و بهینه سازی کاهش خطر همزمان در هر سه قلمرو است [3].

اگرچه بسیاری از مقالات مزایا و کاربردهای فردی رویکرد سلامت واحد را توصیف کردند [1، 4-7]، اما راهنمایی های اضافی برای عملیاتی کردن رویکرد سلامت واحد در مرحله اولیه طراحی مطالعه لازم است. ما با ارائه چارچوبی برای رویکرد سلامت واحد برای انجام تحقیقات، با تمرکز بر ایده پردازی و برنامه ریزی، این نیاز را برطرف می کنیم. ما این چارچوب را با مطالعه موردی تاثیرات بهداشتی مرتبط با کاربرد زیست‌جامدها در زمین نشان می دهیم.

2. چارچوب

2.1 مرحله مفهوم سازی (Conceptualization phase)

برای توسعه موفقیت آمیز یک پروژه تحقیقاتی با استفاده از رویکرد سلامت واحد، محققان باید ترکیب عناصر مربوط به سلامت انسان، حیوانات و محیط زیست و تقاطع های متعدد بین هر یک از آنها را در نظر بگیرند (شکل 1).

2.1.1 فرضیه ها و اهداف مطالعه (Hypotheses and aims)

نخست، محققان باید سئوالات دقیقی را که هدف آنها پاسخ دادن به آنها است و اینکه چه روابطی بین منابع مختلف مواجهه و پیامدهای شناخته شده وجود دارد، تعیین کنند. در این مرحله، بهره گیری از تخصص همکاران تحقیق و مقالات مربوطه برای اطلاع از تهیه نمودار، دیاگرام یا چارت این روابط، ممکن است مفید باشد.

برای مثال، یک نمودار غیرحلقوی مستقیم می تواند برای تجسم پیامد مواجهه[9] استفاده شود یا یک مدل منطقی یا ماتریس تجسمی چند مسیره مشابه نیز ممکن است برای تصمیم گیری درباره مسیر مداخله و ایجاد طوفان مغزی برای پیامدهای احتمالی مداخله بر روی سلامت حیوانات، انسان و محیط زیست مفید باشد.

برای مثال، یک تمرین گرافیکی ممکن است به تیم تحقیق کمک کند تا عوامل پایین دست یک برنامه کنترل ناقل را پیش بینی کند که باید برای هم تعیین اثربخشی برنامه (برای مثال کاهش تعداد بیماری های منتقله از راه ناقلین) و هم برای ارزیابی پیامدهای منفی مرتبط با مداخله (برای مثال تأثیر دوددهی یا گازدهی[10] بر علیه پشه ها بر روی فلور گیاهی و فون جانوری یا بیماری تنفسی انسان همراه با مواجهه با دوددهی) اندازه گیری شود.

فرضیه ها و اهداف مطالعه را می تواند مبتنی بر یافته های این فرایند نمودار سازی باشند.

 

شکل 1. مفهوم سازی یک پروژه تحقیقاتی سلامت واحد

2.1.2. همکاران و ذینفعان (Collaborators and stakeholders)

تشکیل یک تیم چند رشته ای[11] برای توسعه پروژه های تحقیقاتی که هدف آنها استفاده از رویکرد سلامت واحد است، بسیار مهم است. محققان ممکن است در داخل موسسات خود یا در خارج آن به دنبال تخصص مربوطه باشند. در مرحله تیم سازی، ارائه سئوال تحقیق به مخاطبان گسترده و متنوع برای کشف دیدگاه های بسیار خارج از حوزه فرد مهم است که ممکن است به طور غیرمنتظره با سئوال مطرح شده مرتبط باشد.

با توجه به تنوع موضوعات مورد بحث در رویکرد سلامت واحد، تیم های مطالعه ممکن است برای مثال، شامل اپیدمیولوژیست ها، دامپزشکان، اکولوژیست ها، برنامه ریزان شهری، مهندسان سازه و محیط زیست، زمین شناسان، آب شناسان، اقلیم شناسان، دانشمندان جغرافیایی مکانی[12]، گیاه شناسان[13]، انگل شناسان و میکروب شناسان، میان افراد دیگر شوند. مشارکت اولیه متخصصان از هر حوزه تفکر گسترده تری را در روند برنامه ریزی تشویق می کند و تجمیع منابع موجود در هر قلمرو مانند بودجه، کارکنان و داده ها را تسهیل مینماید.

محققان همچنین ممکن است مشارکت اعضای جامعه را که تجربه میدانی با موضوع مورد نظر دارند، مانند کشاورزان، ماهیگیران، پارکبانان (محیط بانان)، غواصان، آتش نشانان، کارگران کارخانه ها و اعضای جامعه که در نزدیکی مکان های احتمالی مواجهه قرار دارند، در نظر بگیرند. درگیر کردن اعضای جامعه احتمالاً توانایی تیم تحقیقاتی را برای جمع آوری داده های جدید و درک زمینه داده ها افزایش می دهد.

2.2. مرحله برنامه ریزی (Planning phase)

با در نظر گرفتن اینکه کدام موضوعات از هر حوزه را با استفاده از رویکرد سلامت واحد در مطالعه بگنجانید، مراحل بعدی طراحی مناسب مطالعه، و شناسایی منابع داده، روش های تحلیلی، و مولفه های داده مورد نیاز برای ارزیابی مناسب سئوال (های) تحقیق تعیین شده اند.

2.2.1 طراحی مطالعه(Study design)

تعیین طرح مطالعه، انتخاب روش جمع آوری داده و تجزیه و تحلیل داده ها را اطلاع رسانی می نماید. رویکرد سلامت واحد ممکن است از طیف وسیعی از طرح های مطالعه که در چندین رشته مورد استفاده قرار گرفته، از جمله، برای مثال، کوهورت های آینده نگر و گذشته نگر، شاهد-موردی، ارتباط گسترده ژنومی، آزمایش کنترل تصادفی، سری موردی، آزمایش های طبیعی، مطالعات دوقلو، ارزیابی ریسک یا تجزیه و تحلیل ریسک، مطالعات تجربی و مطالعات اکولوژیکی استفاده نمایند. با توجه به پیچیدگی رویکرد تحقیق سلامت واحد، طراحی کلی مطالعه ممکن است ترکیبی از اینها باشد.

برای مثال، ارزیابی بوم شناختی گذشته نگر بروز بیماری آروبوویروس[14] در رابطه با الگوهای جنگل زدایی می تواند با یک آزمایش طبیعی آینده نگر برای ارزیابی تغییرات روند بیماری آروبوویروس در مناطق جنگل کاری شده در مقایسه با آنجایی که تداوم جنگل زدایی دارند، ترکیب شود.

ماهیت یکپارچه رویکرد سلامت واحد به تحقیق همچنین به روش های جمع آوری داده های مخلوط، از جمله داده های کمی و کیفی انسان، نمونه های محیطی و سوابق مشاهده رفتار حیوانات بوجود می آورد.

برای مثال، یک مطالعه درباره پیامدهای آلودگی آب های زیرزمینی ممکن است قرائت های سریالی از چاه های پایش آب های زیرزمینی، مدل سازی جغرافیای مکانی توده های آلاینده، ارزیابی سطح غلظت سم در ماهی، مصاحبه با ساکنان درباره کیفیت درک شده آب آشامیدنی، تصاویر ماهواره ای هوایی و نظرسنجی های طولی از ساکنان یا داده های ثبت سلامت برای ارزیابی اثرات بهداشتی مرتبط با آلودگی آب های زیرزمینی را ترکیب کند.

همراه با طراحی و برنامه ریزی مطالعه، محققان سلامت واحد باید (حداقل) محاسبات مقدماتی قدرت و اندازه نمونه را برای پرداختن به سئوالات اصلی یا اساسی تحقیق انجام دهند. در حالی که برخی از مطالعات سلامت واحد ممکن است ماهیتی اکتشافی داشته باشند، حتی یک محاسبه مقدماتی قدرت و اندازه نمونه ممکن است اصلاح یا پیشرفت در طرح مطالعه را ارائه کند، از جمله:

1. وسعت نمونه برداری را به دلیل قدرت ناکافی برای پرداختن به مهمترین سئوالات افزایش دهید.

2. جمع آوری داده های پیامد را افزایش دهید تا اندازه گیری های کمیتر (و نه کیفی) برای افزایش قدرت داشته باشد.و

3. طرح مطالعه (برای مثال، طرح افزایش با پیگیری افراد مشابه) برای افزایش توانایی در پاسخ به سوالات اصلی و افزایش قدرت آماری را اصلاح نمائید.

محاسبه قدرت در فاز اولیه می تواند به جلوگیری از تصمیم گیری کمک کند، در غیر این صورت جمع آوری داده های ناکافی برای پاسخگویی مناسب به مهمترین سئوالات انجام می شود. قدرت همچنین ممکن است در اواسط مطالعه (قدرت موقت) محاسبه شود تا داده ها و روندهای موجود را در آن لحاظ کند و اطمینان حاصل کنید که برنامه جمع آوری داده های موجود برای پاسخگویی به سئوالات سلامت واحد با توجه به روندهای موقتی کافی است.

2.2.2. منابع داده(Data sources)

داده ها ممکن است از بانک های اطلاعاتی موجود مانند آنهایی که توسط آژانس های نظارتی مدیریت می شود (برای مثال آژانس حفاظت از محیط زیست[15] و پایگاه داده وزارت کشاورزی ایالات متحده) و سازمان های بهداشت انسان و حیوانات (برای مثال مخزن داده جهانی دیده بان بهداشت جهان سازمان جهانی بهداشت (WHO)[16] [9] و پایگاه اطلاعات جهانی بهداشت حیوانات[17] [10])، یا از تلاش های جدید جمع آوری داده ها (برای مثال جمع آوری نمونه خاک و آب، پرسشنامه سلامت) یا ترکیبی از این موارد، بدست آید. داده های کدگذاری شده جغرافیایی، مانند پایگاه داده جهانی حیوانات مزرعهGridded [18]، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد [11]، اطلاعات تکمیلی را برای تجزیه و تحلیل فراهم می آورد.

داده های جمع آوری شده در فواصل مکرر (برای مثال ساعتی یا روزانه) و/یا در محیط های زیست کوچک و خاص (برای مثال خانگی یا حوزه آبخیز) برای ارزیابی تعاملات محلی و حساس به زمان بین عوامل حیوانی، انسانی و محیط زیستی مفید هستند، در حالی که مجموعه داده های گسترده تر (برای مثال سالانه یا ملی) ممکن است برای ارزیابی روندهای سلامتی مرتبط با تغییرات گسترده تر، برای مثال، سیاست های ملی (مانند الزامات مربوط به انتشار گازهای گلخانه ای)، استراتژی های همکاری های چند ملیتی (برای مثال تصمیم به کاهش مصرف انرژی) یا الگوهای اقلیمی استفاده شود. بررسی و ارزیابی هزینه ها و مزایای استفاده از منابع مختلف داده قبل از شروع طراحی طرح سلامت واحد مهم است.

2.2.3. روش های تحلیلی (Analytical methods)

از آنجا که منابع داده مورد استفاده در یک رویکرد تحقیق سلامت واحد احتمالاً از طریق منابع متعدد و روش های ترکیبی جمع آوری و بدست می آید، ممکن است محققان برای تفسیر مناسب داده های مطالعه، نیاز به انتخاب روش های تحلیلی متناسب با ساختارها و روابط پیچیده داده ها داشته باشند. بسته به سئوال تحقیق و منابع داده موجود، انواع روش ها و مدل های تحلیلی برای تحقیقات سلامت واحد مفید هستند.

ما در اینجا دو مثال، مدل های خطی ورود به سیستم و تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی را توصیف می کنیم، اما سایر روش ها ممکن است مناسب تر باشند، مانند مدل سازی معادلات ساختاری، مدل سازی چند سطحی و رگرسیون چند متغیره وابسته به زمینه داده ها [12] و همچنین منحنی های پاسخ-دوز[19] و استخراج مقادیر دوز کشنده (LD)[20]یا غلظت کشنده (LC)[21] که در ارزیابی های خطر بهداشتی و زیست محیطی استفاده می شوند.

2.2.4. مدل های خطی ورود به سیستم (Log-linear models)

مدل های خطی ورود به سیستم می توانند فراتر از رابطه متغیر وابسته مستقل آشنا برای بررسی سه یا چند متغیر و وابستگی های متقابل بین آنها مورد استفاده قرار گیرند [13]. علاوه بر این، مدل های خطی ورود به سیستم بیش از یک پیامد را مجاز می دانند که می تواند به ویژه برای پاسخ به سئوالات پیچیده ای که از طریق رویکرد سلامت واحد مطرح می شوند، مفید باشد.

با استفاده از تحقیقات ویروس زیکا به عنوان نمونه، عوامل محیطی (برای مثال، بارندگی، استانداردهای بهداشتی)، حیوانی (برای مثال، نوع گونه های پشه موجود در منطقه) و انسانی (برای مثال، اقدامات بهداشتی در منزل، شرایط ایمنی) همه می توانند بر شیوع عفونت ویروسی تأثیر بگذارند.، و مدل های خطی ورود به سیستم ممکن است در تجزیه وابستگی های بین این سه مجموعه از عوامل مفید باشند.

2.2.5. تجزیه و تحلیل مولفه اصلی (Principal component analysis)

استفاده از ده ها (یا حتی صدها) متغیرهای پیامدی (یا بسیاری از متغیرهای توضیحی[22]) گاهی اوقات غیرقابل حل است، و یک روش تجربی تر مورد نظر است. تجزیه و تحلیل مولفه اصلی (PC) به محققان این امکان را می دهد تا از طریق ایجاد ترکیبات خطی متغیرها، از همبستگی های موجود در میان متغیرها استفاده کنند.

به این ترتیب، بسیاری از متغیرهایی که به طور بالقوه همبستگی دارند (برای مثال، فقر، سرویس بهداشتی در خانه، ساختار خانگی، دسترسی به حشره کش ها)، ممکن است یک متغیر منحصر به فرد منعکس نمایند که "ریسک عمومی خانوار[23]" را نشان می دهد. در نتیجه، صرفه جویی با سهولت بیشتری حاصل می شود [12].

3. مطالعه موردی (Case study)

برای کمک به نشان دادن روند ایده پردازی و برنامه ریزی یک مطالعه تحقیقاتی سلامت واحد، ما یک پروژه را که توسط محققان موسسه بین المللی مثلث تحقیق (RTI)[24] در سال 2003 برای سازمان حفاظت از محیط زیست (EPA) ایالات متحده امریکا تکمیل شده است، ارائه می دهیم [14].

روش شناسی چندرسانه ای، چند مسیره، چند گیرنده[25] که یک رویکرد سلامت واحد برای ارزیابی تأثیرات بالقوه سلامت انسان، محیط زیست و حیوانات را در ارتباط با کاربرد سودمند زیست‌جامدها (یعنی لجن فاضلاب تصفیه شده) به عنوان بهساز خاک کشاورزی تحت دو سناریو کشاورزی: ​​یکی برای تولید محصولات زراعی و دیگری برای چراگاه گاوهای شیری و گاو اعمال شده، منعکس می نماید.

3.1 مرحله مفهوم سازی

3.1.1 فرضیه ها و اهداف

با استفاده از تخصص متقابل رشته ای[26] سازمان حفاظت از محیط زیست (EPA ) و ذینفعان آن، و درون موسسهRTI ، تیم تحقیقاتی یک چارچوب مفهومی چند مسیره، چند قلمرویی پیچیده[27] (شکل 2) توسعه داده اند، برای تجسم این که چگونه آلاینده های موجود در زیست‌جامدها می توانند در محیط زیست آزاد شوند و از طریق جایگاه ها یا محفظه های اکولوژیکی[28] مختلف در شبکه غذایی (برای مثال آب، ماهی، دام مزرعه) به گیرنده های انسانی و زیست محیطی از طریق تماس با محیط آلوده یا مصرف آن منتقل می شوند.

با استفاده از مدل مفهومی، تیم تحقیق اهداف زیر را توسعه دادند:

- انتشار احتمالی آلاینده ها به محیط زیست ناشی از کاربرد قلمرو مزارع کشاورزی شبیه سازی نمایند.

- غلظت آلاینده ها را در هوای محیط، آب آشامیدنی، خاک، محصولات، گوشت گاو، لبنیات و ماهی تخمین بزنید.

- سطح مواجهه اختصاصی-مسیر[29]برای حیوانات مزرعه، حیات وحش و انسان هایی که در معرض آلاینده های هوای محیط، آب های زیرزمینی، آب های سطحی، خاک، محصولات، گوشت گاو، لبنیات و ماهی هستند، را تخمین بزنید.

- خطرات سرطان زایی و غیر سرطان زایی (برای مثال عصبی و باروری) برای انسان و خطرات گیرنده های اکولوژیکی مرتبط با مواجهه بالقوه را تخمین بزنید.

 

شکل 2. نمای شماتیک طراحی مطالعه برای مطالعه موردی (استفاده از زیست‌جامدها به عنوان بهساز خاک کشاورزی)

3.1.2. همکاران و ذینفعان

این تیم چند رشته ای متشکل از مهندسان، زمین شناسان، متخصصان آب- زمین شناسی[30]، آمار شناسان، ارزیابان ریسک، دانشمندان محیط زیست و دانشمندان خاک بوده که از نزدیک با سازمان حفاظت از محیط زیست همکاری می کنند. برای اطمینان از اینکه پارامترهای مدل سازی پیش بینی کننده روابط بین مکانیسم های انتشار، رسانه ها و گیرنده ها را دقیقاً منعکس می کنند، در طول فرآیند ارزیابی از متخصصان کشاورزی به دست آمده است. به عنوان یک مرحله نهایی، این ارزیابی مورد بررسی سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفته است. در پاسخ به این بررسی ها و نظرات، ارزیابی با بازتعریف فرضیات و در نظر گرفتن داده های تازه شناسایی شده اصلاح می شود.

3.2 مرحله برنامه ریزی

3.2.1 طراحی مطالعه

در این مطالعه یک چارچوب مدل سازی چند رسانه ای، چند مسیره، چند خطره برای پیش بینی انتشار بالقوه مواد شیمیایی در محیط زیست و سرنوشت و انتقال این مواد رهاسازی شده و برآورد تأثیرات بالقوه سلامتی بر انسان و حیوانات از طریق تماس مستقیم (برای مثال، خاک و آب) و مواجهه غیر مستقیم از طریق زنجیره غذایی استفاده شده است. روش های شبیه سازی برای ارزیابی طیف وسیعی از سناریوهای احتمالی مواجهه و انتقال انتخاب شده اند.

3.2.2. منابع داده

برای برآورد مواجهه انسان، حیات وحش و حیوانات مزرعه شبیه سازی انجام شده است. مواجهه انسان می تواند از طریق استنشاق هوای آلوده (برای مثال، گرد و غبار، ذرات، بخارات)؛ بلع آب های زیرزمینی یا سطحی آلوده؛ استنشاق آلاینده های آلی هنگام دوش گرفتن؛ بلع اتفاقی خاک؛ و بلع محصولات آلوده مزرعه، از جمله محصولات، گوشت، شیر و ماهی های صید شده در حوضچه مزرعه اتفاق افتد. حیوانات وحشی و حیوانات مزرعه ممکن است از طریق تماس با آب، خاک و رسوبات و از طریق بلع گونه های آبزی و خشکی زی آلوده در معرض آلاینده ها قرار بگیرند.

شبیه سازی این مواجهه ها و برآورد تأثیرات بهداشتی به جمع آوری داده های گسترده نیاز دارد که هزاران پارامتر ورودی را تعریف می کند. داده های پارامتر برای تعیین سناریوهای مدل سازی، از جمله موارد زیر: ترکیب فیزیکی و شیمیایی زیست‌جامدها؛ ویژگی های شیوه های کشاورزی و مزرعه داری (برای مثال فراوانی استعمال یا استفاده)؛پایگاه های محیط زیستی و ویژگی های اقلیمی (برای مثال سرعت باد در روز، بارش و غیره)؛ رفتار اجزای شیمیایی از نظر سرنوشت و انتقال؛ گیرنده های آلاینده و میزان جذب؛ خطرات بهداشتی مرتبط با سطوح مختلف سمیت شیمیایی؛ مسیر مواجهه و مدت زمان یا دوره مواجهه؛ به دست آمده است. این داده ها از گزارش های سازمان حفاظت از محیط زیست و پایگاه های اطلاعاتی خدمات زمین شناسی ایالات متحده و بانک های اطلاعاتی وزارت کشاورزی ایالات متحده و سایر منابع به دست آمده است [14].

3.2.3. روش های تحلیلی

رهاسازی مواد شیمیایی، سرنوشت و انتقال، مواجهه و مدل های خطر برای تخمین خطرات مربوط به سلامت انسان، محیط زیست و حیوانات مرتبط با شیوه های سنتی مدیریت زیست‌جامدها ایجاد شده است.شبیه سازی مونت کارلو[31] برای تخمین توزیع اثرات غیر سرطانی و سرطانی انجام شد.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل با آستانه مدیریت مخاطرات انسانی و زیست محیطی در صدک 95 ام توزیع احتمال خطر مقایسه شدند. برای افزایش پردازش ورودی مدل، از فناوری سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)[32]برای توسعه لایه های داده و همپوشانی داده ها، ضبط تنوع محیط زیستی و تسهیل تجزیه و تحلیل های جغرافیایی مکانی[33]بعدی استفاده شده است.

با استفاده از رویکرد سلامت واحد در این مجموعه از تحقیقات، محققان قادر به ارزیابی خطر ناشی از مسیرهای مواجهه فردی و همچنین خطر کلی ناشی از همه مسیرها (برای مثال مواجهه تجمعی) بودند.

این مطالعه قادر به تعیین مواجهه بلع تجمعی ناشی از مصرف آلاینده ها در آب آشامیدنی و همچنین از طریق بلع ماهیان، محصولات زراعی و حیوانات مزرعه مواجهه یافته بوده است. علاوه بر این، خطرات مرتبط با سایر مسیرهای مواجهه، یعنی از طریق هوا یا تماس با خاک، می توانند همراه با خطر مربوط به بلع برای ارزیابی کل خطر ارزیابی شوند.

این مطالعه موردی نشان می دهد که در نظر گرفتن ارتباطات بین سلامت محیط زیست، حیوانات و انسان، ارزیابی جامع تری از خطر سلامت را تسهیل می کند که توانایی تأثیرگذاری مواجهه تجمعی[34] را دارد.

4. بحث

رویکرد سلامت واحد در تحقیق به یک روش فزاینده با ارزش برای چارچوب روشهای تعامل متقابل انسانها، حیوانات و محیط زیست و پذیرش تکامل مداوم این تعاملات تبدیل شده است. برای جلوگیری و پاسخگویی به تهدیدهای نوپدید، نیاز به همکاری و هم افزایی بیشتر در بخشهای مختلف است. از آنجا که یک مولفه مهم کار مشارکت در مرحله مفهوم سازی و برنامه ریزی صورت می گیرد، ما راهنما و چارچوبی را ارائه داده ایم که ادغام تخصص و منابع را در هر سه حوزه سلامت در مراحل اولیه توسعه تحقیق ارتقاء می دهد.

مطالعه موردی ما در این مقاله ارزش استفاده از یک الگوی سلامت واحد برای پرداختن به سوالات تحقیق پیچیده مربوط به شیوه های کشاورزی را برجسته می سازد. تخصص علمی در چندین رشته از ایجاد نمودارهایی برای توصیف مسیرهایی که از طریق آنها استفاده کشاورزی از زیست‌جامدها می تواند بر سلامت محیط، حیوانات و انسان تأثیر بگذارد، خبر می دهد. با استفاده از این نمودارها، تیم تحقیق فرضیه هایی درباره مسیرهای احتمالی آلودگی و ارتباط بین استفاده از زیست‌جامدها و خطر انسانی و زیست محیطی ایجاد کردند که با استفاده از مدل های شبیه سازی[35]، یک روش شناسی فراتر از رشته ها، آزمایش شده است. در مثال ما، پارامترهای مدل از منابع مختلف در هر سه حوزه بهداشت حیوانات، انسان و محیط زیست به دست آمده است.

از آنجا که در این مطالعه تأثیر انسان در اثر مواجهه از طریق آلودگی محیط زیست، تولیدات و اجزای حیوانی ارزیابی شده است، تیم تحقیقاتی قادر به تفسیر نتایج حاصل از مدل های چند مسیره[36] برای ارزیابی خطر بالقوه کلی برای انسان بوده است. با درج اطلاعات قلمروهای حیوانی، انسانی و زیست محیطی در طرح مطالعه، این تحقیق اطلاعات بسیار بیشتری درباره مسیرهای مواجهه و سطح خطر نسبت به آنچه که با استفاده از روش تک بعدی یا مجزا از هم[37] یا حتی دو قلمرویی[38] (برای مثال انسان-محیط زیست) مشاهده می شود، ایجاد کرد.

چارچوبی که در این مقاله ارائه شد همچنین می تواند برای مطالعه تهدیدات بهداشتی نوپدید[39] و ارتباط متقابل آنها با تغییرات اقلیمی با استفاده از رویکرد سلامت واحد استفاده شود. جدول 1 نمونه هایی از عوامل محیط زیستی، ناقل/ مخزن بیماری و رفتار انسانی / عوامل حساسیت زا را نشان می دهد که باید در ارزیابی خطر انتقال چندین بیماری که از نظر سازمان جهانی بهداشت (WHO) خطر شیوع بالایی دارند، در نظر گرفته شوند [2].

همانطور که دیگران متذکر شده اند، استفاده از رویکرد سلامت واحد در تحقیقات بیماریهای عفونی نوپدید[40]، که عوامل اجتماعی و زیست محیطی را در بر می گیرد، ممکن است نتایج ظریف تری داشته باشد و اقدامات پیشگیری و کنترل جامع تری را نسبت به رویکردهای اپیدمیولوژیک سنتی ارائه دهد [7،24،25] .

جدول 1 رویکرد سلامت واحد برای تحقیق درباره بیماریهای با خطر شیوع بالا

 

در جهانی که به سرعت در حال صنعتی شدن است، پیشگیری و كنترل بیماریهای منتقله از راه ناقلین[41] نمی توان بدون در نظر گرفتن تأثیر تغییرات محیطی زیستی طبیعی و دست ساز بشر بر الگوهای ازدیاد بیماری برطرف شود. زمینه تحقیقات تغییر اقلیم فرصتی عالی برای محققان برای کار در رشته های مختلف برای ادغام منابع مختلف داده، توسعه روش شناسی برش متقاطع[42] و پاسخ به سئوالات مربوط به تأثیرات گسترده سلامت محیط زیست بر سلامت انسان و رفاه حیوانات است.

یکی دیگر از حوزه های نوپدید بهداشت چند رشته ای و تحقیقات علمی، سلامت سیاره  است [26]. رشته سلامت سیاره اذعان می کند که حفظ نظام های طبیعی بخشی جدایی ناپذیر از بقاء و سعادت انسان است. همین فلسفه زیربنای رویکرد سلامت واحد است و باعث رشد و نوآوری در فرآیندها، سیاست ها و فناوری هایی می شود که موجب حفاظت و نظارت آگاهانه بر محیط زیست طبیعی می شوند.

5. نتیجه گیری ها

در حالی که ما چارچوبی را ارائه می دهیم که طراحی مطالعه سلامت واحد را پوشش می دهد و هر سه حوزه بهداشت را پوشش می دهد، اما همچنین تشخیص می دهیم که چالش ها و موانع قابل توجهی برای اجرای تحقیقات سلامت واحد در عمل وجود دارد. این چالش ها شامل نیاز به همکاری های بهتر بین رشته ها و رفع موانع اداری، بهبود سیاست های مدیریت ریسک مبتنی بر علم و بهبود نیروی انسانی و ظرفیت زیرساخت های تحقیقاتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است، اما محدود به این ها نیست.

علاوه بر این، اگر آژانس های تأمین بودجه مکانیسم های موثری را برای حمایت از تحقیقات سلامت واحد بین رشته ای[43] ارائه ندهند، چالش های قابل توجهی برای انجام تحقیقات سلامت واحد نیز ممکن است بوجود آید. اگرچه بسیاری به نفع تحقیقات فرا رشته ای[44] [24،28–32] استدلال کرده اند، علوم اکولوژیکی و دامپزشکی تا حد زیادی از تحقیقات سلامت انسانی جدا شده اند [33].

رویکرد سلامت واحد به تحقیق از طریق نشان دادن همکاری موثر با ذینفعان کلیدی ادامه خواهد یافت. اگرچه پیشرفت هایی در جهت تقویت شبکه های تحقیقاتی سلامت واحد صورت گرفته است [3،34-36]، آژانس های تأمین بودجه در بخش های مختلف باید کارهای بیشتری را برای تشویق کار مشترک در زمینه های سلامت انسان و محیط زیست انجام دهند.

تشویق این اقدامات تحقیقات چند رشته ای[45]، به ویژه در مراحل مفهوم سازی و برنامه ریزی، به دانشمندان کمک می کند راه حل های ابتکاری برای تهدیدهای بهداشتی پیچیده و مرتبط با انسان، حیوان و محیط زیست ایجاد کنند.

References

 [1] E.P. Gibbs, The evolution of One Health: a decade of progress and challenges for the future, Vet. Rec.  174 ( 4) ( 2014)  85 91.

 [2] World Health Organization, WHO publishes list of top emerging diseases likely to cause major epidemicsAvailable from: http://www.who.int/medicines/ebola treatment/WHO-list-of-top-emerging-diseases/en /2015.

[3] One Health Initiative, Mission Statement Available from: http://www . onehealthinitiative.com  2016.

 [4] H. Lerner, C. Berg, the concept of health in One Health and some practical implications for research and education: what is One Health? Infect. Ecol. Epidemiol. 5(2015) 25300.

[5] V.O. Ezenwa, A.-H. Prieur-Richard, B. Roche, X. Bailly, P. Becquart, G.E. García-Peña ,

et al., Interdisciplinarity and infectious diseases: an Ebola case study, PLoSPathog .11 (8) (2015) 004992.

 [6] B.D. Anderson, M. Ma, Y. Xia, T. Wang, B. Shu, J.A. Lednicky, et al., Bioaerosol sampling in modern agriculture: a novel approach for emerging pathogen surveillance ? J. Infect. Dis  214 ( 4) ( 2016)  537 545.

 [7] W.M. Parkes, L. Bienen, J. Breilh, L.-N. Hsu, M. McDonald, A.J. Patz, et al., All hands-on deck: transdisciplinary approaches to emerging infectious disease, EcoHealth2 (4)(2005) 258–272.

[8] S. Greenland, J. Pearl, J.M. Robins, Causal diagrams for epidemiologic research, Epidemiology (1999) 37–48.

[9] Global Health Observatory [Internet], Available from: http://apps.who.int/gho/data /node.home .

 [10] World Animal Health Information Database [Internet], Available from: http://www . oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home .

 [11] Gridded Livestock of the World Database [Internet], Available from: http://www . fao.org/Ag/againfo/resources/en/glw/home.html .

 [12] R.A. Johnson, D. Wichern, W. Applied Multivariate Statistical Analysis, 6 Ed. Upper Saddle River, NJ, Pearson Prentice Hall, 2007 .

 [13] A. Agrest, Categorical Data Analysis, Wiley-Interscience, Hoboken, NJ, 2013 .

 [14] U.S. Environmental Protection Agency, Technical Background Document for the Sewage Sludge Exposure and Hazard Screening Assessment, Water Oo, Washigton , DC, December 19, 2003 Report No.: Contract No.: EPA-822-B-03-001 .

 [15] S. Ng, B.J. Cowling, Association between Temperature, Humidity and Ebolavirus Disease Outbreaks in Africa, 1976 to 2014, Eurosurveillance 19 (35 ) (2014).

 [16] University of Washington, Ebola and One HealthAvailable from: http://deohs.washington.edu/cohr/ebola-and-one-health 2016 .

 [17] L.H. Kahn, in: B. Kaplan (Ed.), One Health in Action No. 2, One Health Initiative , 2008 .

 [18] World Health Organization, WHO Factsheets: Lassa FeverAvailable from: http ://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs179/en/ 2016 .

 [19] S.Y. Bin, J.Y. Heo, M.S. Song, J. Lee, E.H. Kim, S.J. Park, et al., Environmental contamination and viral shedding in MERS patients during MERS-CoV outbreak in South Korea, Clin. Infect. Dis. 62 (6) (2016) 755–760 .

 [20] L.F. Wang, B.T. Eaton, Bats, civets and the emergence of SARS, Curr. Top. Microbiol . Immunol. 315 (2007) 325–344 .

 [21] K.B. Chua, B.H. Chua, C.W. Wang, Anthropogenic deforestation, El Nino and the emergence of Nipah virus in Malaysia, Malays. J. Pathol. 24 (1) (2002) 15–21 .

 [22] MacKenzie JS. GOARN and One Health: Nipah Virus as a Source of Lessons Learnt . Presentation. World Health Organization .

 [23] Dynamic Drivers of Disease in Africa Consortium. One Health Working brings Wide - spread Rift Valley Fever out of the Shadows .

 [24] R.M.Anholt,C.Stephen,R.Copes,Strategiesforcollaborationintheinterdisci -plinary field of emerging zoonotic diseases, Zoonoses Public Health 59  (4)(2012) 229–240.

 [25] L.J. King, N. Marano, J.M. Hughes, New partnerships between animal health services and public health agencies, Rev. Sci. Tech. 23 (2) (2004) 717–725 .

 [26] Whitmee S, Haines A, Beyrer C, Boltz F, Capon AG, de Souza Dias BF, et al . Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of The Rockefeller Foundation–Lancet Commission on planetary health. Lancet. 386(10007):1973  2028 .

 [27] W.A. Gebreyes, J. Dupouy-Camet, M.J. Newport, C.J. Oliveira, L.S. Schlesinger, Y.M .Saif, et al., The global one health paradigm: challenges and opportunities for tackling infectious diseases at the human, animal, and environment interface in low-resource settings, PLoSNegl. Trop. Dis. 8 (11) (2014), e3257 .

 [28] P. Kingsley, E.M. Taylor, One Health: competing perspectives in an emerging field , Parasitology (2016) 1-8 .

 [29] G. Gongal, One Health approach in the South East Asia region: opportunities and challenges, Curr. Top. Microbiol. Immunol. 366 (2013) 113–122 .

 [30] L.K. Allen-Scott, B. Buntain, J.M. Hatfield, A. Meisser, C.J. Thomas, Academic institutions and one health: building capacity for transdisciplinary research approaches to address complex health issues at the animal-human-ecosystem Interface, Acad . Med.  90 ( 7) ( 2015)  866 871.

 [31] American Veterinary Medical Foundation (AVMA), Recommendations,  2015.

 [32] L.J. King, L.R. Anderson, C.G. Blackmore, M.J. Blackwell, E.A. Lautner, L.C. Marcus , et al., Executive summary of the AVMA One Health Initiative Task Force report, J . Am. Vet. Med. Assoc.  233 ( 2) ( 2008)  259 261.

 [33] K.R. Manlove, J.G. Walker, M.E. Craft, K.P. Huyvaert, M.B. Joseph, R.S. Miller, et al .,"One Health” or Three? Publication Silos Among the One Health Disciplines, PLoS Biol.  14 ( 4) ( 2016) e 1002448.

 [34] One Health Commission, World Health through CollaborationAvailable from : https://www.onehealthcommission.org  2016.

 [35] Rockefeller Foundation. Planetary Health .

 [36] Centers for Disease Control and Prevention. One Health  2013 [Available from : https://www.cdc.gov/onehealth/.


[1]siloed approaches

[2]Biosolids

[3]ماده آلی جامدی که از فرآیند تصفیه فاضلاب بازیابی می شوند و به عنوان کود استفاده می شوند.

[4]از جناب اقای رضا یعقوبپور دانشجوی سال 3 دانشكده دامپزشكى آزاد بافت كرمان، a.yaghoubpour@yahoo.comبرای ارسال این مقاله تشکر می نمایم.

[5]human medicine

[6]public health

[7]veterinary medicine

[8]Lassa fever

[9]exposure-outcome

[10]fumigation

[11]multi-disciplinary team

[12]geospatial scientists

[13]botanists

[14]Arboviral disease

[15]Environmental Protection Agency

[16]WHO's Global Health Observatory, Available from: http://apps.who.int/gho/data /node.home.

[17]the World Animal Health Information Database, Available from: http://www .oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home.

[18]Gridded Livestock of the World database, Available from: http://www .fao.org/Ag/againfo/resources/en/glw/home.html.

[19]dose-response curves

[20]lethal dose

[21]lethal concentration

[22]explanatory variables

[23]generalized household risk

[24]Research Triangle Institute

[25]The multi-media, multi-pathway, multi-receptor methodology

[26]cross-disciplinary expertise

[27]a complex multi-domain multi-pathway conceptual framework

[28]ecological compartments

[29]pathway-specific exposure levels

[30]hydrogeologists

[31]Monte Carlo simulations

[32]geographic information system

[33]geospatial analyses

[34]Cumulative exposures

[35]simulation models

[36]multi-pathway model

[37]Siloedapproach

[38]two-domainapproach

[39]emerging health threats

[40]emerging infectious disease

[41]vector-borne disease

[42]cross-cutting methodologies

[43]interdisciplinary OH research

[44]trans-disciplinary research

[45]multidisciplinary research

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
اميررضا يعقوب پور
|
United States
|
۰۳:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
0
4
تشكر و قدردانى از جناب دكتر ميرزمانى بزرگوار
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه