کد خبر: ۴۳۴۱۶
تعداد نظرات: ۲ نظربا توجه به آلودگی بدن دام‌ها با انگل‌های خارجی واحتمال وقوع بیماری‌های مشترک بین انسان ودام، برای مبارزه با این نوع انگل‌ها استفاده از سموم ضد انگل بسیار حائز اهمیت است. به همین منظور شبکه دامپزشکی خراسان شمالی اقدام به اجرای حمام ضد کنه گوسفند نمود.

به گزارش حکیم مهر به نقل از تسنیم، با توجه به آلودگی بدن دام‌ها با انگل‌های خارجی و احتمال وقوع بیماری‌های مشترک بین انسان ودام، برای مبارزه با این نوع انگل‌ها استفاده از سموم ضد انگل بسیار حائز اهمیت است. به همین منظور شبکه دامپزشکی خراسان شمالی اقدام به اجرای حمام ضد کنه گوسفند نمود. همچنین این شبکه در روزهای آتی برنامه‌های مشابه در سایر روستاها خواهد داشت.