برچسب ها
برچسب: میکروارگانیسم
قدرت دستگاه ایمنی جلوگیری از رشد میکروارگانیسم های بیماریزا بهبود... به عنوان یک میکروارگانیسم مناسب مصرف انسان مورد تایید مراکز... که توسط fda و اتحادیه اروپا به عنوان یک میکروارگانیسم...
کد خبر: ۱۸۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۱/۳۰


انتقال میکروارگانیسم های موجود در دهان به محل زخم بر...
کد خبر: ۱۷۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۱/۱۳


در فصل سرد سال که بدن نیازمند مقابله با میکروارگانیسم...
کد خبر: ۱۶۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۱۲/۲۳


محصول تفاوت چندانی ندارد چون مهم ترین کار دستکاری میکروارگانیسم...
کد خبر: ۱۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۹/۲۹


پروبیوتیک ها را به عنوان مکمل ها یا میکروارگانیسم های...
کد خبر: ۱۰۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۹/۲۹


گوید میکروارگانیسم های زنده موجود در ماست مانع از فعالیت...
کد خبر: ۸۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۹/۰۱


محیط دهان به طور طبیعی پر از میکروارگانیسم های مختلف... است این میکروارگانیسم ها شروع به تجزیه خرده ریزه های... عملکرد میکروارگانیسم ها بر روی غذاهای باقی مانده است می...
کد خبر: ۴۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۵/۲۸


باشد کفیر محصول غنی از آنزیم بوده و حاوی میکروارگانیسم...
کد خبر: ۳۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۵/۲۲


میکروارگانیسم ها به آن اضافه می شوند وی با بیان...
کد خبر: ۳۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۴/۲۶


می شود و سبب ورود قارچ ها و میکروارگانیسم به...
کد خبر: ۲۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۴/۰۴


می شود و سبب ورود قارچ ها و میکروارگانیسم به...
کد خبر: ۲۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۴/۰۴


میکروارگانیسم های مضر باقی بمانند اینکه حرارت تا چه میزان... طور یکنواخت به غذا نمی رسد و میکروارگانیسم های مضر...
کد خبر: ۱۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۲/۰۷


این دما باشد و دلیل آن هم اینست که میکروارگانیسم...
کد خبر: ۶   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۱/۲۷


ادامه