برچسب ها
برچسب: کامبرین
کند طبق این گزارش از سپتامبر سال 2015 در کامبرین...
کد خبر: ۳۶۰۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵


میلیون سال پیش بین دوره کامبرین بیش از 500 میلیون...
کد خبر: ۲۰۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۱


گسترش حیوانات در طول انفجار کامبرین آغاز شد این دوره...
کد خبر: ۱۸۱۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۰۷


استثنایی از حدود 500 میلیون سال پیش در دوران کامبرین... مطمئناً وجودچنین قدرت دید پیشرفته ای در دوران کامبرین شروع...
کد خبر: ۷۵۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۹/۱۹


حکیم مهر - در دوران کامبرین و میلیون ها سال...
کد خبر: ۴۳۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۹/۱۹


ادامه