برچسب ها
برچسب: پیروز حناچی
نامه رئیس نظام دامپزشکی استان به شهردار تهران:
تعالی جناب آقای دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران موضوع...
کد خبر: ۵۷۱۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۵


رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران از تماس پیروز حناچی با...
کد خبر: ۵۱۴۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱


است به گزارش ایرنا امروز پیروز حناچی شهردار تهران نیز...
کد خبر: ۵۱۳۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


روابط عمومی سازمان نظام پزشکی پیروز حناچی شهردار تهران با...
کد خبر: ۴۷۶۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۰


الله حسینی مکارم پیروز حناچی و محمود حسینی پنج گزینه...
کد خبر: ۴۱۸۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷


دوشنبه پس از حجتی پیروز حناچی و سیدمحمود حسینی در...
کد خبر: ۴۱۶۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۷


سیدعلی بدری استادیار دانشکده جغرافیا دکتر پیروز حناچی دانشیار پردیس...
کد خبر: ۷۶۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۰۱


ادامه