برچسب ها
برچسب: میانرود
کد خبر: ۵۱۹۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۱


یا تلفاتی از گوزن های زرد سایت میانرود مشاهده نشده... میانرود در منطقه حفاظت شده دز به زیر آب رفته...
کد خبر: ۴۸۵۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۶


زمان وقوع سیل و تخریب سایت گوزن میانرود پس از... به درون سایت میانرود رییس اداره پارک ملی دز گفت... آن به درون سایت میانرود به دنبال بارندگی کم سابقه... ایرانی در منطقه میانرود دزفول به زیر آب رفته و...
کد خبر: ۲۹۷۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱


سایت تکثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی در منطقه میانرود...
کد خبر: ۲۹۳۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۹


زرد ایرانی نگهداری شده در سایت میانرود پارک ملی دز...
کد خبر: ۱۷۰۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۲


ادامه