برچسب ها
برچسب: ماهنامه هدهد
ماهنامه هدهد منتشر گردید به گزارش حکیم مهر به نقل... هفتمین شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد...
کد خبر: ۶۲۲۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷


نگاه شما:
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه در یادداشتی در ماهنامه هدهد...
ماهنامه هدهد خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ...
کد خبر: ۶۱۶۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱


ماهنامه هدهد منتشر گردید به گزارش حکیم مهر به نقل... ششمین شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد...
کد خبر: ۶۱۵۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱


نگاه شما:
منبع خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد ...
کد خبر: ۶۰۹۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱


ماهنامه هدهد منتشر گردید به گزارش حکیم مهر به نقل... پنجمین شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد...
کد خبر: ۶۰۹۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱


ماهنامه هدهد منتشر گردید به گزارش حکیم مهر به نقل... چهارمین شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد...
کد خبر: ۶۰۵۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰


ماهنامه هدهد منتشر گردید به گزارش حکیم مهر به نقل... سومین شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد...
کد خبر: ۵۹۹۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳


شجاعت توأم با تعقل کافی تصمیم گیری نمایند منبع ماهنامه... هدهد خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ...
کد خبر: ۵۹۴۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۸


ماهنامه هدهد منتشر گردید به گزارش حکیم مهر به نقل... دومین شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد...
کد خبر: ۵۹۴۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۷


نگاه شما:
ماهنامه هدهد خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ...
کد خبر: ۵۸۷۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶


ماهنامه هدهد منتشر گردید به گزارش حکیم مهر به نقل... یکمین شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد...
کد خبر: ۵۸۷۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


هشتادمین شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد... انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد که شامل اطلاع رسانی...
کد خبر: ۵۸۱۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۱


ایران ماهنامه هدهد منتشر گردید به گزارش حکیم مهر به... و نهمین شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه... هدهد که شامل اطلاع رسانی در زمینه های گوناگون و...
کد خبر: ۵۷۵۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۲


ماهنامه هدهد منتشر شد به گزارش حکیم مهر به نقل... هشتمین شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد...
کد خبر: ۵۶۹۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۷


ایران ماهنامه هدهد ویژه نامه نوروز 99 منتشر شد به... جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد ویژه نامه نوروز 99 که...
کد خبر: ۵۶۲۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۲


در مقاله خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران عنوان شد:
int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers -on-2019novel-coronavirus منبع خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد...
کد خبر: ۵۶۲۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۲


ماهنامه هدهد منتشر شد به گزارش حکیم مهر به نقل... ششمین شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد...
کد خبر: ۵۵۷۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳


ماهنامه هدهد منتشر شد به گزارش حکیم مهر به نقل... شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد که...
کد خبر: ۵۵۰۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


ماهنامه هدهد منتشر شد به گزارش حکیم مهر به نقل... شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد که...
کد خبر: ۵۴۳۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱


ماهنامه هدهد منتشر شد به گزارش حکیم مهر به نقل... شماره از خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران ماهنامه هدهد که...
کد خبر: ۵۳۷۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۶


ادامه