برچسب ها
برچسب: دوره کامبرین
میلیون سال پیش بین دوره کامبرین بیش از 500 میلیون... در دوره مزوزوئیک 250 تا 60 میلیون سال پیش تغییری... نکردند در اواخر دوره سنوزوئیک تقریبا 60 میلیون سال پیش... که اولین پستاندران در این دوره مشاهده شدند جهشی دیگری...
کد خبر: ۲۰۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۱


حکیم مهر - در دوران کامبرین و میلیون ها سال... حدود 300 میلیون سال پیش دوره ای خشک حاکم شد...
کد خبر: ۴۳۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۹/۱۹


ادامه