برچسب ها
برچسب: خونمردگی
یکنواخت و عاری از هرگونه پارگی تورم خونمردگی و یا...
کد خبر: ۵۱۵۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳


کد خبر: ۴۸۵۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۵


گوشت سالم عاری از هرگونه خونمردگی خونریزی کوفتگی ترشحات عفونتی...
کد خبر: ۲۹۵۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۹


حالت طبیعی داشته و در نواحی مختلف خونمردگی کوچک petechiae... و خونمردگی بزرگ ecchymosis مشاهده شد که وسعت بیشتری در...
کد خبر: ۲۰۶۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۱


درصدی از اردک ها به خاطر خوراندن اجباری دچار خونمردگی...
کد خبر: ۱۹۶۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۱۶


تغییر رنگ خونمردگی و آثار تورم باشد و هیچگونه بوی...
کد خبر: ۶۴۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۵/۱۰


مرغی بسته بندی شود که فاقد مشکلات ظاهری نظیر خونمردگی... کبودی برود نشانه آغاز فساد بوده و وجود خونمردگی یا...
کد خبر: ۴۸۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۱۱/۰۸


خونمردگی ها و زخم های بعد از تصادفات و آبسه...
کد خبر: ۱۴۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۱۱/۲۹


و در داخل بسته بندی عدم وجود خونریزی خونمردگی لکه...
کد خبر: ۸۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۸/۲۶


دچار خونریزی از بینی شده کبودی و یا خونمردگی در...
شده کبودی و یا خونمردگی در لثه یا پوست و...
کد خبر: ۱۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۲/۱۱


خونمردگی و باشد نگهداری و عرضه مرغ باید داخل یخچال...
کد خبر: ۸   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۱/۲۷


ادامه