برچسب ها
برچسب: توکسوپلاسما گوندی
بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران:
درصد جمعیت ایران حداقل یک بار به انگل "توکسوپلاسما گوندی"... مبتلا شدند گفت انگل توکسوپلاسما از طریق گربه به انسان... شده یک عامل انگلی به نام توکسوپلاسما گوندی در نمونه... انگل توکسوپلاسماگوندی یکی از شایع ترین بیماری های مشترک بین...
کد خبر: ۴۴۳۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳


سارکوسیست و 2 محصول نیز حاوی توکسوپلاسما گوندی بودند تغذیه...
کد خبر: ۳۹۵۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴


دکتر سید شهرام میرزمانی:
بیماری منتقله از راه آب ارتباط دارند توکسوپلاسما گوندی نیز... های کریپتوسپوریدیوم ژیاردیا و توکسوپلاسما گوندی و باکتری های کمپیلوباکتر...
کد خبر: ۳۰۵۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۱۶


فلوریدا جدا شده است 64 و توکسوپلاسما گوندی منتقل شده... جدا شده است مواجهه با توکسوپلاسما گوندی سارکوسیستیس نورونا sarcocystis... می دهد 116 123 عفونت تک یاخته ای توکسوپلاسما گوندی... توکسوپلاسموز عفونت با توکسوپلاسما گوندی در انواع پستانداران دریایی از...
کد خبر: ۲۸۷۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵


به نام توکسوپلاسما گوندی که یک انگل اجباری درون سلولی... مهره داران و پستانداران و پرندگان را نیز دارد توکسوپلاسما... حتی مرگ می شود مطالعات قبلی نیز عفونت توکسوپلاسما را...
کد خبر: ۲۱۸۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۲۳


به انگل توکسوپلاسما در 5 منطقه از پایتخت / رحیم... با هدف بررسی میزان آلودگی موش های تهران به توکسوپلاسما... آلودگی به توکسوپلاسما هستند و بیشترین میزان آلودگی مربوط به... و ماندگاری چرخه زندگی این انگل است توکسوپلاسما چیست توکسوپلاسموزیس...
کد خبر: ۵۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۱/۲۹


حکیم مهر - یک کارشناس گفت اگر انگل توکسوپلاسما از... بیماری توسط انگل میکروسکوپی به نام توکسوپلاسما گوندی منتقل می... هستند یعنی تاکنون به انگل توکسوپلاسما آلوده نشده اند تحت... نظر سرمی منفی هستند در صورتی که با انگل توکسوپلاسما...
کد خبر: ۳۶۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۷/۰۶


ادامه