برچسب ها
برچسب: اتکا
با اتکا به روال جفتگیری طبیعی انجام می شده گفت...
کد خبر: ۵۹۵۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۷


با اشاره به اینکه با همکاری سازمان اتکا و هلدینگ...
کد خبر: ۵۹۳۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۵


شد همچنین از اقدامات شرکت اتکا وابسته به ارتش برای... گفت اقدامات انجام شده شرکت اتکا در بحث مرغ لاین...
کد خبر: ۵۹۱۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۷


نژاد دام با اتکا به نژاد داخلی و ظرفیت دام...
کد خبر: ۵۹۰۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰


منصوب می گردید امید است با اتکا به خداوند و...
کد خبر: ۵۸۹۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰


ابریشم در کشور شده نتیجه اینکه اتکا صنعت فرش و...
کد خبر: ۵۸۵۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۲


و اتکا به جوانان می توان نیاز به محصولات وارداتی...
کد خبر: ۵۸۳۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷


متولی کنترل و نظارت بر بازار گوشت نیز با اتکا...
کد خبر: ۵۷۸۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۱


اختصاصی حکیم مهر:
دفع آفات نباتی مشهد با اتکا به مصوبه مورد شکایت...
کد خبر: ۵۷۶۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


نگاه شما:
مانند اتکا کوروش رفاه شهروند و مانند آن فعالیت می...
کد خبر: ۵۶۴۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۵


کنند سگ های تجسس بازوی کمکی قابل اتکا و قابل...
کد خبر: ۵۵۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶


مدیر نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
داشته باشد عملا جایگاهی ندارد و قابل اتکا نیست ...
کد خبر: ۵۴۹۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


فرصت ساز شده و با اتکا بر توان علمی و...
کد خبر: ۵۴۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


مقابل فساد محکم ایستادگی و به خدا اتکا کنید و...
کد خبر: ۵۴۴۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳


ها روی حیوانات اتکا می شود تا خطرات شیمیایی داروهای...
کد خبر: ۵۳۶۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۵


حوزه و تولید در داخل با اتکا به توان داخلی...
کد خبر: ۵۳۶۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


به بخش دولتی اتکا نکردند تاکید کرد بخش خصوصی می...
کد خبر: ۵۳۳۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


نگاه شما:
درآمد اتکا نمود ...
اتکا نمود از نظر قانونی هم هیچ اشکالی بر انجام...
کد خبر: ۵۳۲۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


و سطح اتکا به توانایی خود را افزایش می دهد...
کد خبر: ۵۲۶۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


رئیس روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور:
شهرداری تهران سازمان اتکا و شبکه سلامت از جمله دستگاه...
کد خبر: ۵۲۳۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۷


ادامه