پرورش میگو در خراسان شمالی/ آبی خوش در گلوی آبزیانی سودآور

حکیم مهر - برای نخستین بار در کشور طرح پرورش میگو در آبهای شور داخلی در خراسان شمالی در حال اجرا است و بارقه های امید برای افزایش تولید در بخش آبزی پروری در این استان نمایان می شود.
تاکنون پرورش میگو تنها در استخرهای ساحلی استان‌های بوشهر و هرمزگان و با استفاده از آب دریای عمان و خلیج فارس انجام می‌شد، اما اکنون برای نخستین بار در کشور انجام طرح پرورش میگوی پاسفید غربی در آب‌های داخلی به صورت پایلوت در خراسان شمالی آغاز شده است.

آبزیانی که پیش از این دل به دریا می‌زدند

چندی قبل مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی گفته بود: پرورش میگو در آب‌های شور داخلی برای نخستین بار در خراسان شمالی انجام می‌شود.
 
در آن زمان دکتر علی اصغر شریفی در جلسه شورای اداری که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی، معاونت بهبود و تولیدات دامی و مدیریت طیور استان در اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی برگزار شد، از پرورش میگوی پاسفید غربی در آب‌های شور داخلی برای اولین بار در کشور به شکل پایلوت در خراسان شمالی خبر داد.
وی افزود: تاکنون پرورش میگوی پاسفید غربی در آب‌های ساحلی کشور انجام می‌شده است.
شریفی با بیان اینکه طرح مطالعاتی پرورش میگو برای اولین بار در ایران در آب‌های شور داخلی در خراسان شمالی آغاز شده است اظهار داشت: این طرح مطالعاتی در پی خرید حدود 3 هزار بچه میگو و با انجام آزمایشات آب در این استان وارد فاز اجرای آزمایشی شده است.
پس از گذشت حدود یک ماه از این وعده مدیرکل دامپزشکی استان، فاز آزمایشی پرورش میگو با شنیدن زمزمه‌هایی مبنی بر موفقیت اجرای این طرح به پایان رسید و موعد اجرای آن در استخرهای پیش بینی شده فرا رسید.
آبی خوش در گلوی آبزیانی سودآور
معاون اداری و پشتیبانی اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی گفت: عملیات طرح پرورش میگو در این استان پس از طی مراحل آزمایشی آغاز شد.
حسین یاوری عنوان کرد: طرح مطالعاتی پرورش میگوی پاسفید غربی در خراسان شمالی پس از طی دوره یک ماهه آزمایشات آب در این استان وارد مرحله اجرایی در استخرهای پرورش میگوی دو شهرستان جاجرم و اسفراین شد.
 

وی با بیان اینکه مراحل آزمایشی پرورش میگو در محیط آزمایشگاه و با استفاده از آب چاه‌های این دو شهرستان نتیجه رضایت بخشی داشته است اظهار داشت: فاز عملیاتی این طرح با خرید حدود 400 هزار بچه میگو از بوشهر و بندرعباس آغاز شده است.
یاوری از اجرای این طرح در 5 مزرعه پرورش میگو در شهرستان‌های جاجرم و اسفرین خبر داد و افزود: هر کدام از این مزارع با مساحتی 0.1 هکتاری ظرفیت پرورش 100 هزار بچه میگو را دارند.
وی اضافه کرد: بر این اساس در شهرستان اسفراین 3 مزرعه پرورش میگو و در شهرستان جاجرم نیز 2 مزرعه فعال خواهند بود.
این مسئول با بیان اینکه اجرای طرح پرورش میگو در آب‌های داخلی برای نخستین بار در کشور در خراسان شمالی انجام می‌شود اظهار داشت: تاکنون پرورش میگو تنها در استخرهای پروش ساحلی میگو و با استفاده از آب دریا انجام می‌شده است.
وی در مورد پیشینه اجرای این طرح در سایر کشورها اعلام کرد: پیش از این در کشور آمریکا اجرای طرح‌های پرورش میگو با استفاده از آب‌های داخلی و آب چاه انجام شده که نتایج آن نیز رضایت بخش بوده است.
رئیس اداره بهداشت و مبارزه با بیماری‌های آبزیان دامپزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه میگوی پرورشی در خراسان شمالی به نام تجاری ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑی و نام علمی پنئوس واﻧﺎمی است افزود: این گونه میزان شوری آب از 0.5 تا 55 گرم در لیتر را تحمل می‌کند.
وی میزان شوری آب چاه‌های اسفراین و جاجرم که تامین کننده آب استخرهای پرورش میگوی این دو شهرستان هستند را حدود 4 تا 8 گرم در لیتر عنوان و تصریح کرد: بر این اساس پیش بینی می‌شود این میزان شوری برای پرورش میگوی پاسفید غربی در خراسان شمالی مناسب باشد.

حسین یاوری با تاکید بر این موضوع که طرح پرورش میگو در خراسان شمالی جنبه مطالعاتی دارد اظهار داشت: انتظار می‌رود در هرکدام از استخرهای 0.1 هکتاری پرورش میگو در خراسان شمالی بالغ بر یک تن میگو برداشت شود.
وی میزان برداشت میگو از مزارع جنوب کشور را در هر هکتار حدود 3.5 الی 4 تن ذکر کرد و افزود: نتیجه حاصل از انجام آزمایشات آب در این استان نشانگر مناسب بودن آب و توانایی تولید مشابه با استخرهای ساحلی دارد اما هنوز درمورد معیارهای دمایی در خراسان شمالی و تطابق آن با نیازهای این گونه میگو تردید وجود دارد.
این مسئول اظهار داشت: بر این اساس اگر نوسانات دمایی خراسان شمالی سبب کاهش میزان تولید میگو در این استان نشود انتظار داریم تولیدی مشابه استان‌های جنوب کشور و استخرهای ساحلی آن مناطق داشته باشیم.
وی اضافه کرد: با تمهیدات صورت گرفته احتمال موفقیت در اجرای این طرح در این استان بیش از 80 درصد برآورد شده است.
یاوری تاکید کرد: حتی در صورت موفقیت نیز در پایان کار ارزیابی اقتصادی این طرح انجام شده و در صورت مثبت بودن آن برنامه ریزی برای گسترش مزارع پرورش میگو در خراسان شمالی انجام می‌شود.
تلاشی که هم آب دارد هم نان!
بر اساس پیش بینی کارشناسان امر پرورش میگو در خراسان شمالی با توجه به مشخصات آبی و دمایی شهرستان‌های محل پرورش، به احتمال فراوان نتیجه‌ای رضایت بخش خواهد داشت، پیشه سودآوری که باید برای توسعه آن سایر دستگاه‌های مرتبط نیز وارد گود شوند، چرا که می‌شود از طریق توسعه پرورش میگو در این کم درآمدترین استان کشور تعدادی از جوانان بیکار خراسان شمالی را به آینده‌ای روشن‌تر امیدوار کرد.
البته روشن است که برای این کار و تبدیل پرورش مطالعاتی به پرورشی سودآور و دائمی حمایت‌های عملی بیشتری مورد نیاز بوده که تنها با همکاری یک یا دو نهاد خاص میسر نمی‌شود.
حال باید دید که با گذشت زمان آیا برای توسعه پرورش میگو در آب‌های شور خراسان شمالی آبی از مسئولان مرتبط گرم می‌شود یا خیر؟