انتشار مجله علمی دامپزشکی و آزمایشگاه در دانشگاه سمنان
حکیم مهر -دومین شماره دو فصلنامه دامپزشکی و آزمایشگاه با هدف انتشار نتایج حاصل از پژوهش­های کاربردی و بنیادی در زمینه­های مختلف علوم آزمایشگاهی در دانشگاه سمنان منتشر شد.
در این شماره از این مجله مقالاتی با عناوین  کاربرد روش‌های زیست مولکولی در تشخیص کرم‌ ها و آلودگی‌های کرمی ایران، طراحی و به کارگیری تکنیک Semi-Nested PCR برای شناسایی تیلریا آنولاتا و تیلریا اورینتالیس در گاو، اولین گزارش در خصوص تشخیص میازیس در لاک پشت مهمیزدار (Testudo graeca) در ایران، اثر سولفات مس و فرمالین بر پارامترهای خونی ماهی بنی، اندازه گیری و مقایسه ترکیب شیمیایی ماهیچه دو گونه میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) و میگوی سفید هندی  (Fenneropenaeus indicus) پرورشی ایران، تعیین ظرفیت کل آنتی اکسیدانی پلاسما درگاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی و بهینه سازی آزمایش های ارزیابی اسپرم های منجمد گاو نمایه شده است.
گفتنی است دانشگاه سمنان در حال حاضر دارای پنج نشریه علمی دارای اعتبار از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور است.