دبیر انجمن حمایت از حیوانات اعلام کرد : طرح کنترل جمعیت حیوانات ولگرد در تهران آغاز شد

حکیم مهر - دبیر انجمن حمایت از حیوانات گفت: طرح کنترل جمعیت حیوانات ولگرد در استان تهران آغاز شد. 
دکتر 'رضا جوالچی' افزود: هم اکنون بیش از 100 هزار حیوان ولگرد در سطح استان تهران وجود دارد.

وی اظهار داشت: طرح کنترل جمعیت حیوانات ولگرد در تهران براساس برنامه جهانی حمایت از حیوانات از طریق عقیم سازی این حیوانات، درمان و واکسیناسیون آنها اجرا می شود.

دبیر انجمن حمایت از حیوانات افزود: اجرای این طرح توسط این انجمن و همکاری جامعه جهانی حمایت از حیوانات تا 26 دی ماه سالجاری (روز حمایت از حیوانات) ادامه دارد.

جوالچی گفت: در اجرای این طرح، گربه های موجود در سطح استان تهران در بیمارستان های وابسته به جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک و درمانگاه حمایت از حیوانات عقیم می شوند.

وی افزود: گربه های عقیم شده پس از علامت گذاری از طریق سیستم های الکترونیکی خاص به منظور قابل شناسایی بودن توسط دامپزشکان و اجراکنندگان این طرح و با گذراندن یک هفته دوره نقاهت در مراکز مخصوص، از طریق ارجاع دهندگان اولیه به منطقه خود بازگردانده می شوند.

جوالچی یادآور شد: از آنجا که هر گربه می تواند در سال تا دوبار و هر بار پنج تا هشت گربه به دنیا آورد، عقیم سازی حداقل 500 گربه در اجرای این طرح، می تواند به طور متوسط از تولید حدود شش هزار بچه گربه جلوگیری کند.