حمایت از دکتر آقامیری ادامه دارد:
دبیرکل فدراسیون طیور ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور «دکتر سیدمحمد آقامیری» را مناسب‌ترین گزینه جهت تصدی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد

حکیم مهر: دبیرکل فدراسیون طیور ایران با ارسال نامهای به رئیسجمهور، ضمن اعلام حمایت از انتصاب «دکتر سید محمد آقامیری» به عنوان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، او را مناسبترین گزینه پیشنهادی جهت تصدی این وزارتخانه اعلام و از رئیسجمهور درخواست کرد نسبت به معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

به گزارش حکیم مهر، متن این نامه به شرح زیر است: