یک شرکت پخش دارو در کرمانشاه به علت خرید و فروش بیش از ۵ میلیارد تومان داروی غیر‌مجاز به مرجع قضایی معرفی شد

حکیم مهر: رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: طی بازدید سرزده از شرکت های پخش استان متاسفانه مشخص گردید یک شرکت اقدام به خرید و فروش داروی غیرمجاز بالغ بر 38 هزار قلم به ارزش بالغ بر 53 میلیارد ریال نموده است که پرونده تخلف شرکت جهت بررسی و صدور رای بازدارنده به دستگاه قضایی ارجاع داده شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، «دکتر صیاد غلامی» در پایان بیان داشت: شرکت های فعال در حوزه توزیع دارو موظفند ابتدا دارو را در سامانه خدمات دارویی ثبت کنند پس از انبار خارج کنند در غیر اینصورت برابر ضوابط قانونی با متخلفین برخورد خواهد شد.