فروش بیمارستان تخصصی دام کوچک با ۶ سال سابقه و تجهیزات کامل بیمارستانی واقع در تهران، سعادت‌آباد به علت مهاجرت


فروش بیمارستان تخصصی دام کوچک با ۶ سال سابقه و تجهیزات کامل بیمارستانی و بخش‌های فعال واقع در تهران، سعادت‌آباد به علت مهاجرت

تلفن تماس: ۰۹۱۲۴۳۵۵۲۸۰